Före detta vd röjde företagshemlighet

C-Rad Imaging AB stämde sin före detta vd för att han hade röjt C-Rads företagshemligheter när han i sitt nya bolag vidareutvecklade den upp­finning han varit med att ta fram för ­C-Rads räkning. Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens dom till bolagets fördel.

C-Rad Imaging AB hade stämt sin före detta vd för att han hade röjt C-Rads företagshemligheter när han i sitt nya bolag vidareutvecklade den uppfinning han, tillsammans med en annan person, utvecklat för C-Rads räkning. Uppsala tingsrätt ogillade talan den 14 juni 2019, mål T7484-19, och bolaget skulle stå för sin före detta vd:s rättegångskostnader i tings­rätten, 1 695 869 kronor. C-Rad över­klagade domen till Arbetsdomstolen och ­krävde 750 000 kronor i skadestånd för brott mot företagshemlighets­lagen.

Bolaget, som är dotterbolag till en koncern, bedriver forskning, utveckling och försäljning av lösningar och utrustning inom avancerad stråltera­pi. Mannen som anklagas för att ha röjt bolagets företagshemligheter ­anställdes i ett annat av koncernens dotterbolag 2005.

Till C-Rad kom han 2012 som projektledare och i mars 2013 blev han dess vd. Den 4 september det året ansökte C-Rad om patent i USA för uppfinningen X-Ray Detector. C-Rad ansökte även om patent hos europeiska patentmyndigheten.

Året därpå, den 29 augusti 2014, sa vd:n upp sig, uppsägningen upphörde en månad senare. I september startade han och några andra bo­laget ­Beamocular AB där han anställdes som vd den 1 oktober 2014. Den 2 mars 2015 ansökte det nystartade bolaget om patent för uppfinningen IRDD i USA och även hos den europeiska patentmyndigheten.

Bolaget: Före detta vd:n ska betala 750 000 kronor i skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen.

Före detta vd:n: Tingsrättens dom ska stå fast.

Arbetsdomstolen: Målet prövas enligt den tidigare företagshemlighetslagen från 1990, eftersom den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2018. ­C-Rad:s tidigare vd var en de två uppfinnarna till bolagets X-Ray Detector och hade därför mycket kunskap om den. För att någon ska kunna dömas för att ha röjt en företagshemlighet måste företaget ha hållit väsentlig infor­mation om uppfinningen hemlig. Arbetsdomstolen kommer till skillnad mot tingsrätten fram till att den närmare utformningen av X-Racy Detector hölls hemlig av C-Rad.

Har då den tidigare anställde vd:n och uppfinnaren röjt företagshemlig information om utformningen och uppfinningen av X-Ray Detector? Och har han röjt företagshemlig information vad gäller vidareutvecklingen av IRDD, de tre särdragen mellan X-Ray Detector och IRDD?

Arbetsdomstolen kommer till samma slutsats som tingrätten att det inte är visat att något utnyttjande ­eller röjande skett av informationen hos C-Rad som lett till de patenterade särdragen hos IRDD. Men domstolen finner det bevisat att den tidigare vd:n utnyttjat eller röjt information om den närmare utformningen av X-Ray ­Detec­tor.

Han borde också ha förstått att informa­tionen skulle ha hållits hemlig med tanke på de flera år och miljoner C-Rad investerat i projektet. Det finns synnerliga skäl till att han är skyldig att betala skadestånd, avgör Arbetsdomstolen.

DOMSLUT Arbetsdomstolen dömer före detta vd:n att betala 200 000 kronor i allmänt skadestånd till C-Rad.

Domen innebär också att vardera parten ska stå för sina egna rätte­gångs­kostnader i såväl tingsrätten som i Arbetsdomstolen.

Elisabet Örnerborg

Fråga experterna