Förbud mot huvudduk inte diskriminerande

Så länge som en intern regel förbjuder alla anställda att bära religiösa symboler är de inte direkt diskriminerande.

Samira Achbita meddelade sin arbetsgivare, bemanningsföretaget G4S, efter tre år att hon hädanefter skulle bära muslimsk huvudduk på arbetsplatsen. När företaget införde en regel som förbjöd de anställda att bära synliga symboler för politiska, filosofiska eller religiösa övertygelser i sina interna ordningsregler, blev kvinnan uppsagd. Kvinnan hade arbetat som receptionist. Företagets regler ingick i dess neutralitetspolicy.

Achbita ansåg att uppsägningen var diskriminerande och väckte talan.

Hon förlorade först i den belgiska arbetsdomstolens två instanser, sedan överklagade hon domen till Högsta domstolen. Denna domstol begärde att EU-domstolen skulle svara på om förbudet mot att bära huvudduk inte var direkt diskriminerande när förbudet gällde samtliga arbetstagare på arbetsplatsen.

EU-domstolen konstaterar att lika­behandlingsdirektivets syfte är att sätta en allmän ram för att bekämpa diskriminering i arbetslivet på grund av bland annat religion. Domstolen konstaterar sedan att den interna ordningsregeln behandlar företagets samtliga anställda på ett identiskt sätt. Därav följer att ingen blir särbehandlad av regeln och att den därmed inte är direkt diskriminerande.

Regeln kan dock vara indirekt diskriminerande om den i praktiken leder till att personer med en viss religion missgynnas. Detta är i sista hand den nationella domstolens sak att bedöma.

EU-domstolen upplyser dock om att den anser att företagets mål att uppvisa en neutral bild ingår i näringsfriheten så länge som målet tillämpas på ett konsekvent och systematiskt sätt. Målet är också nödvändigt om förbudet endast gäller anställda som har kundkontakter. EU-domstolen beskriver sin uppfattning som en väg­ledning till den nationella domstolen.

Den nationella domstolen ska också bedöma om företaget hade kunnat erbjuda Achbita en tjänst utan kundkontakter.

Pernilla Lundblad

Fråga experterna