”Jag riskerar att förlora mitt prästämbete”

Bara en femtedel av kyrkoherdens telefonsamtal gällde jobbet, hävdar arbetsgivarsidan. Han ägnade för lite tid åt sitt jobb och det gav församlingen rätt att avskeda honom.Hans fackförbund hävdar tvärtom att kyrkoherden ägnat mer än heltid åt sitt jobb.

Redan efter den första dagens förhandlingar i Arbetsdomstolen är det tydligt att formuleringen ”ord står mot ord” kan komma att användas flitigt i den dom som kommer i höst. Kyrkans Akademikerförbund av­visar alla de 18 anklagelser som församlingen grundat sitt avskedande på. Rättegången ska pågå i fyra dagar, 24 personer ska höras. Framför domstolens ledamöter ligger alla handlingar, buntarna är mer än två decimeter höga. Där finns telefonlistorna som Veddige-Kungsäter församling begärde ut för att kontrollera vart kyrkoherden ringde och de olika analyserna av dem.

– Vi har utgått från samtalen mellan klockan 8 och 17. Vår genomgång visar att han endast använt cirka 13 procent av sin arbetstid till att ringa, säger förbunds­jurist Robert Svec på Kyrkans Akademiker­förbund.

– Minst 70 procent av hans samtal hade ingenting med församlingsarbetet att göra, säger församlingens ombud advokat Lars Hartzell.

Arbetsgivarsidan bygger sina uppgifter på alla utgående samtal, oavsett tidpunkt, under en fyraveckorsperiod. Enligt Lars Hartzell skulle en telefonförsäljare vara imponerad av någon som hann ringa så många samtal som kyrkoherden. Kyrkoherden själv vägrar att svara på vilka han har ringt och vad samtalen har handlat om.

– Jag riskerar att förlora mitt präst­ämbete om jag bryter mitt tysthetslöfte, säger han.

Kyrkoherdens egen förklaring till att de utgående samtalen är så många är att han aldrig svarar i telefonen, utan bara ringer upp missade samtal. Han säger också att han aldrig stänger av telefonen. Att en stor del av samtalen gått till företag beror på byggarbetena på församlingens kyrkor.

Förhandlingen i AD är kulmen på flera års bråk i församlingen. Bråket började redan innan kyrkoherden anställdes i Veddige församling. Den dåvarande ordföranden i kyrkorådet hotade att avgå om han valdes och hon verkställde hotet när han anställdes. Hösten 2011 slogs de två församlingarna Kungsäter och Veddige ihop, i Kungsäter skulle kyrkoherden pensioneras. Det nya kyrkorådet bestämde att rekrytera en ny kyrkoherde. Stiftet talade om för församlingen att det inte gick, församlingen hade redan en kyrkoherde och det krävdes laglig grund för att avskeda honom.

– När vi fick veta det, bytte vi metod. Vi varnade honom för att han kunde bli av med jobbet om han fortsatte att missköta det, säger den nuvarande kyrkoråds­ordföranden.

Kyrkoherden anklagades för att ägna alltför mycket tid åt sina företag.

– Personalen, de förtroendevalda och allmänheten klagade på honom, säger ordföranden.

Enligt kyrkoherden ägnade han mer än heltid åt sitt arbete i församlingen och var tillgänglig också utanför arbetstiden.

Under våren 2012 fick kyrkoherden en varning för att han inte i tid informerat om ett framtidsseminarium som skulle äga rum i församlingen. Han fick också en skriftlig erinran om att han försökt få en diakon att sluta i förtid och en annan om att han inte lämnat ut de redovisningar som kyrkorådets ordförande hade begärt. Den 27 juni avskedades han.

Nu ska AD avgöra om det som församlingen lagt fram var laglig grund för avskedandet.

Förutom det han varnats för ska domstolen komma fram till om han ägnat för lite tid åt jobbet, ställt in en arbets­miljöenkät, pratat för mycket i telefon under en kurs, felaktigt tagit betalt av dödsbo, lönesatt en kantor för högt, visat bristande lojalitet och ledarskap, inte följt de ämbetsetiska riktlinjerna, medvetet fuskat med reseräkningar, varit olovligt från­varande med mera.

”Ni får skjuta mig eller vad ni vill, jag kommer inte att svara”, säger kyrkoherden när församlingens ombud frågar om hans telefonsamtal. AD ska nu bland annat avgöra om han ägnat för lite tid åt jobbet.

Ann Norrby

Fråga experterna