Kyrkoherden var omöjlig att köpa ut

Samfälligheten kunde inte köpa ut en kyrkoherde sedan Arbetsdomstolen ogiltigförklarat hans avskedande.

En kyrkoherde avskedades hösten 2008 efter 20 års så kallad fullmaktsanställning. Avskedandet motiverades med bristande ledarskap och samarbetssvårigheter. Det avskedandet ogiltigförklarades dock av Arbetsdomstolen i dom nr 21/2009. Därefter fick kyrkoherden veta att han skulle köpas ut och han fick 32 månadslöner. 

SKTF:  Det är inte tillåtet att köpa ut en fullmaktsanställd. Därför ska utköpet betraktas som ett nytt, otillåtet avskedande.

Arbetsgivarparterna:  Det är tillåtet att köpa ut även fullmaktsanställda. Och om det inte skulle vara det, så har kyrkoherden genom att ta emot de 32 månadslönerna accepterat att han blivit av med jobbet.

Arbetsdomstolen:  De som har anställningar som omfattas av anställningsskyddslagen och blir olagligt avskedade kan bli utköpta. Men detta gäller inte för fullmaktsanställda. Därför kunde inte kyrkoherden köpas ut. Han kan inte heller anses ha accepterat att bli utköpt genom att ta emot engångsbeloppet.

Dessutom bröt samfälligheten mot kollektivavtalet när man inte accepterade ogiltigförklarandet av avskedandet.

Domslut:  Han har rätt till lön från och med den 19 mars 2009. Därutöver ska han få 100??000 kronor i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrottet. Kyrkoherden ska betala tillbaka engångsbeloppet.

Ann Norrby

Fråga experterna