Omplacering före turordningslista

VVS-företaget gjorde rätt när två anställda blev uppsagda efter att de erbjudits omplacering, dömer Arbetsdomstolen. Men två ledamöter har en annan mening.

Ett VVS-företag med verksamhet på flera ställen i landet genomförde en driftsinskränkning sommaren 2007 vid sitt lokalkontor i Uppsala. Anledningen var bristande lönsamhet för en del av verksamheten där och inskränkningen berörde 12 av de drygt 20 anställda på kontoret. De blev erbjudna omplaceringar, som de flesta accepterade, till andra driftställen. Men två av dem tackade nej. De två sades då upp på grund av arbetsbrist. Flera av dem som fick behålla jobbet hade kortare anställningstid än de två uppsagda.

Byggnads: Företaget bröt mot kollektivavtalets turordningsregler genom att bara göra en turordningslista, det rätta hade varit att göra två. Dessutom skulle listorna gjorts först och omplaceringarna sedan.

Arbetsgivarparterna: Det finns ingen skyldighet att omplacera i turordning. Turordningsreglerna blev inte aktuella genom att de två uppsagda tackade nej till de skäliga omplaceringserbjudanden de fått.

Arbetsdomstolen: Arbetsgivare ska först genomföra omplaceringar, sedan turordna arbetstagarna. Arbetsgivare är inte skyldiga att turordna omplaceringarna, utan kan göra det ut­ifrån vad som är bäst för den fortsatta verksamheten. I kraft av sin arbetsledningsrätt kan de alltså placera ”rätt man på rätt plats”. Därför gjorde inte företaget fel när de hanterade arbetsbristsituationen.Omplaceringserbjudandena var skäliga, även om man beaktar de personliga skäl som de två arbetstagarna framfört.

Domslut: Arbetsdomstolens majoritet anser att företaget inte haft anledning att tillämpa turordningsbestämmelserna. De två skiljaktiga, Erland Olauson och Susanna Gideonsson, anser att ett avböjt omplaceringserbjudande inte är saklig grund för uppsägning. Den som blir erbjuden omplacering ska alltså kunna tacka nej utan att förlora sin plats i turordningen. I det här fallet skulle det ha inneburit att andra med kortare anställningstid hade blivit uppsagda.

Läs fulltextdomen

Ann Norrby

Fråga experterna