Rektorn fri att uttrycka sig på sociala medier

Det var fel av skolan i Luleå att säga upp sin rektor. Även en person i hans position har rätt att i sociala medier uttrycka vad han tycker och tänker. Arbetsdomstolen gick igenom bild för bild och gruppnamn för gruppnamn.

Norrlands Entreprenörsgymnasium, som är en friskola, sade upp rektorn på grund av att han lagt ut bilder med sexanknytning på sin Facebooksida. På en av bilderna är mannen utklädd till kvinna. På en annan bild har han en t-shirt med trycket NASA, National Anal Sex Association. Rektorn hade också gått med i nio sexrelaterade Facebookgrupper som skolan ogillade.

Rektorn stämde skolan efter att han blivit uppsagd. Luleå tingsrätt gav honom rätt, skolan hade inte haft rätt att säga upp honom. Att han blivit uppsagd var en kränkning av honom.

Skolan överklagade domen till Arbetsdomstolen.

Skolan: Det var rätt att säga upp rektorn. Många av skolans samarbetspartners använder Facebook som kommunikationsmedel. Även lärare vid skolan och vissa styrelseledamöter var medlemmar. Sexua­litet i relationen mellan lärare och elever är ett känsligt område som kan påverka skolans anseende negativt. På privata sidor på internet anger man var man arbetar och vilken befattning man har. Rektorns agerande på Facebook har skadat skolans rykte.

Rektorn: Bilderna och gruppnamnen lades inte ut med avsikt att skada bolaget. Materialet rör uteslutande honom själv som privatperson. Bilderna innehåller inga tydliga sexuella uttryck eller anspelningar i de sammanhang de förekommer. Med ett undantag, den så kallade NASA-bilden. Fast i det fallet är texten om analsex dold. Dessutom var bilderna och gruppnamnen bara en liten del av allt som fanns utlagt på hans sida.

Arbetsdomstolen: Gymnasieskolans påpekande, att sexua­litet i relationen mellan lärare och elever är ett känsligt område som kan påverka skolans rykte, är förståeligt. Men det verkar inte som om bilderna eller gruppnamnen har haft några negativa verkningar för vare sig eleverna eller skolan innan de uppmärksammades i media. Och negativ rapportering i media kan i sig normalt inte vara skäl för att säga upp en anställd. I den mån bilderna över huvud taget kan sägas ha en sexuell anknytning är denna anknytning inte särskilt tydlig.

Norrlands Entreprenörsgymnasium hade inte rätt att säga upp sin rektor. Även en person i hans position har rätt att på fritiden offentligt uttrycka åsikter, tankar och känslor. Det finns inget som tyder på att rektorn har haft för avsikt att skada skolans rykte genom agerandet på Facebook.

Tingsrättens dom fastställs.

Domslut: Uppsägningen ogiltigförklaras. Skolan ska betala 100 000 kronor i allmänt skadestånd plus utebliven lön, semesterersättning och bonus för två och ett halvt år.

Dom 25/12.

Frida Sjödin

Fråga experterna