Fråga Experten

Tidningen

Vad gäller vid muntliga avtal?

EXPERTFRÅGA. Jag hade fått muntligt besked om en tjänst. Då tog min tilltänkta arbetsgivare tillbaka sitt löfte. Har jag rätt till skadestånd för förlorad inkomst?

Arbetsrätt

Uppsagd eller avskedad? Experterna ger råd

RISKFYLLT. Vad ska den som står inför att bli uppsagd eller avskedad tänka på? Hur ska fackförbund resonera när de ska företräda en medlem? Vad är viktigast för företag?

Tidningen

Vad är en driftsenhet vid turordning?

EXPERTFRÅGA. Vad innebär ”driftsenhet” i lagen om anställningsskydd när det gäller turordning? Om ett företag har två anläggningar? Vad gäller för en person som jobbar på distans?

Tidningen

Vågar jag be om tjänstledigt?

EXPERTFRÅGA. Jag vill börja plugga i höst men är rädd för min chefs reaktion. Kan hen sänka min lön eller ge mig andra uppgifter om jag ber om ledigt?

Tidningen

Kan vi avskeda den som stjäl pennor?

EXPERTFRÅGA. En i personalen har tagit med sig pennor, suddigum och printpapper hem från jobbet. Vi misstänker att detta pågått väldigt länge. Kan vi avskeda mannen?

Tidningen

Måste jag böta om jag säger upp mig?

EXPERTFRÅGA. Jag började på ett nytt jobb för ett halvår sedan. I mitt avtal står att jag måste betala 40000 kronor om jag säger upp mig inom ett år. Är det tillåtet?

Tidningen

Kan vi omplacera chefen?

EXPERTFRÅGA. En hög chef på vårt företag klarar inte av sitt jobb. Kan vi omplacera honom till en lägre position mot hans vilja och sänka lönen?