Fråga Experten

Tidningen

Vågar jag be om tjänstledigt?

EXPERTFRÅGA. Jag vill börja plugga i höst men är rädd för min chefs reaktion. Kan hen sänka min lön eller ge mig andra uppgifter om jag ber om ledigt?

Tidningen

Kan vi avskeda den som stjäl pennor?

EXPERTFRÅGA. En i personalen har tagit med sig pennor, suddigum och printpapper hem från jobbet. Vi misstänker att detta pågått väldigt länge. Kan vi avskeda mannen?

Tidningen

Måste jag böta om jag säger upp mig?

EXPERTFRÅGA. Jag började på ett nytt jobb för ett halvår sedan. I mitt avtal står att jag måste betala 40000 kronor om jag säger upp mig inom ett år. Är det tillåtet?

Tidningen

Kan vi omplacera chefen?

EXPERTFRÅGA. En hög chef på vårt företag klarar inte av sitt jobb. Kan vi omplacera honom till en lägre position mot hans vilja och sänka lönen?

Fråga Experten

Kan provanställning och visstid kombineras?

EXPERTFRÅGA. Vi ska tillsätta en visstidsanställning och eftersom den sökande helt saknar erfarenhet skulle vi vilja kombinera visstidsanställningen med en provanställning. Går det?

Tidningen

Vad händer vid en verksamhetsövergång?

EXPERTFRÅGA. Vad gäller för anställningstryggheten vid verksamhetsövergång? Jag och mina kolleger ska enligt arbetsgivaren alla få följa med när vårt jobb outsourcas.

Tidningen

Får chefen gräva i mitt förflutna?

EXPERTFRÅGA. Under anställningsintervjun förstod jag att arbetsgivaren måste ha varit inne på min facebook-sida. Hur mycket får arbetsgivaren rota i mitt förflutna?