Fråga Experten

Fråga Experten

”Inte helt fullständigt svar om lönesänkningar”

Expertreplik. Frågan om en generell lönesänkning för ett företag med kollektivavtal är mer komplicerad än vad som framkom i Lag & Avtals senaste expertsvar, skriver Andreas Modig, chefsjurist på Transportföretagen.

Tidningen

Kan säljare gå till konkurrent trots klausul?

EXPERTFRÅGA. En av våra säljare har meddelat att hon ska börja jobba hos en konkurrent direkt efter uppsägningstiden. I avtalet har vi en klausul att säljaren måste vänta sex månader.

Fråga Experten

Kan jag sänka lönen för alla?

EXPERTFRÅGA. Jag är vd för ett bolag med ekonomiska problem till följd av corona och har därför meddelat att det blir en lönesänkning med 10 procent. Tar jag någon risk?

Tidningen

Vad gäller vid muntliga avtal?

EXPERTFRÅGA. Jag hade fått muntligt besked om en tjänst. Då tog min tilltänkta arbetsgivare tillbaka sitt löfte. Har jag rätt till skadestånd för förlorad inkomst?

Tidningen

Uppsagd eller avskedad? Experterna ger råd

RISKFYLLT. Vad ska den som står inför att bli uppsagd eller avskedad tänka på? Hur ska fackförbund resonera när de ska företräda en medlem? Vad är viktigast för företag?

Tidningen

Vad är en driftsenhet vid turordning?

EXPERTFRÅGA. Vad innebär ”driftsenhet” i lagen om anställningsskydd när det gäller turordning? Om ett företag har två anläggningar? Vad gäller för en person som jobbar på distans?