Missat prov – kan jag sägas upp?

2012-08-22 23:00  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

FRÅGA TILL EXPERTERNA. På mitt företag, inom försäkringsbranschen, krävs nu en obligatorisk certifiering för att få sälja försäkringar. Alla anställda går kursen och får därefter två chanser att klara ett prov. Kan den som inte klarar provet bli uppsagd på grund av arbetsbrist?

EXPERTSVAR. Någon arbetsbrist är det inte fråga om i detta fall. Uppsägning av en arbetstagare kan ske enligt två huvudsakliga grunder. Den kan grundas på arbetsbrist eller personliga skäl. Det finns endast dessa två kategorier av uppsägningar. En uppsägning som inte har sin grund i förhållanden som är hänförliga till arbetstagaren personligen ska bedömas som en uppsägning på grund av arbetsbrist.

En arbetsgivare måste bestämma sig för om uppsägningen sker på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Det går inte att åberopa dessa grunder samtidigt eller alternativt. Om det föreligger både arbetsbrist och personliga skäl får arbetsgivaren välja uppsägningsgrund. Det är viktigt att det råder klarhet om det är arbetsbrist eller personliga skäl som ligger till grund för uppsägningen, eftersom reglerna för dessa uppsägningsgrunder skiljer sig åt på väsentliga punkter. Lagstiftningen uppställer olika regler när det gäller sådana saker som underrättelser, varsel, förhandlingar, turordningar och företrädesrätt till återanställning. Även tolkningen av begreppet saklig grund för uppsägning och tillhörande bevisregler är olika om uppsägning sker på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.

En uppsägning bedöms efter de verkliga förhållandena. Det innebär att en uppsägning som formellt rubriceras som arbetsbrist, men där det i själva verket är personliga skäl som ligger bakom, rättsligt sett kommer att bedömas som en uppsägning av personliga skäl.

I det aktuella fallet fanns ett krav på obligatorisk certifiering. När det gäller en arbetstagare som inte klarar att uppfylla detta krav kan det visserligen sägas finnas en brist på arbete för den personen. Detta beror dock på skäl som är hänförliga till arbetstagaren personligen, nämligen att arbetstagaren saknar nödvändiga förutsättningar för att utföra arbetet. En uppsägning i denna situation ska därför rättligt sett bedömas som en uppsägning av personliga skäl. Det är inte möjligt att grunda en uppsägning på personlig arbetsbrist.

För att en uppsägning ska få ske måste det finnas saklig grund för uppsägningen. De uppgifter som lämnats av frågeställaren är alltför knapphändiga för att det ska vara möjligt att bedöma om det föreligger saklig grund för en uppsägning i detta fall. De fall som Arbetsdomstolen bedömt har rört likartade situationer där arbetsgivaren ställt krav på körkort eller på baskunskaper i engelska. Domstolen har då ansett att det varit fråga om grundläggande kunskaper som i princip alla kan förutsättas ha. Den nu aktuella situationen skiljer sig tydligt från dessa fall och arbetsgivaren torde ha ett relativt långtgående ansvar för att den anställda ska klara av certifieringen. Det innebär att den anställda bör få flera chanser att klara provet. Om det i slutänden visar sig omöjligt för denna att klara provet uppkommer frågan om det finns några omplaceringsmöjligheter innan saklig grund för uppsägning föreligger.

 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer