Stoppa ohövliga beteenden – och höj effektiviteten

2018-05-24 00:00  
Ohövlighet kan kosta uppemot 100 000 kronor per anställd och år. Därför lönar det sig att satsa på att bygga en företagskultur som vaccineras mot ohövliga beteenden. Det sker genom att inte ta för givet det som kallas sunt förnuft, utan att prata om hur man ska ha det tillsammans på jobbet, enligt Kristoffer Holm, doktorand vid institutionen för psykologi på Lunds universitet. Foto: Agnieszka Wozniak/Caiaimage/IBL

Arbetsmiljö. En försämrad arbetsmiljö, produktivitetstapp och en avsevärd risk att mista talanger. Att motverka och hantera ohövliga beteenden på arbetsplatsen är ett minst lika viktigt arbete som att ta hand om större arbetsmiljöproblem.

Många arbetsplatser trappar upp sina satsningar på att före­bygga kränkningar, trakasserier och mobbning. Men det gäller att inte glömma bort de mindre grus­kornen i maskineriet i jakten på de stora arbetsmiljö­problemen.

Flera internationella forskningsstudier har visat på samband mellan ohövlighet och minskat psykiskt och fysiskt välmående. Det finns också en stark koppling mellan minskad tillfredsställelse på arbetet, försämrad produktivitet och en ökad risk att medarbetare vill säga upp sig.

Subtila arbetsmiljöproblem kan alltså, i värsta fall, leda till ett markant talangtapp.

Ohövliga beteenden kan sammanfattas som de destruktiva, subtila och högst vardagliga beteenden mellan kolleger och chefer som dränerar organisationer på energi och skapar vantrivsel bland människorna i dem.

Det behöver inte ligga en ond avsikt bakom beteen­dena. De behöver inte ens ske medvetet, men hur de uppfattas av mottagaren spelar roll. Det kan till exempel handla om att missa att bjuda in kollegan till ett möte, att inte hälsa på varandra eller att agera ignorant under ett möte.

Nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade i en svensk studie* uppgav att de under det senaste året råkat ut för någon form av ohövligt beteende av sina arbetskamrater eller chefer. Två tredjedelar medgav även att de själva uppträtt olämpligt. Liknande resultat finns i amerikanska studier.

En arbetsmiljö som präglas av brist på respekt kostar inte bara i psykiskt lidande. Uppskattningar som gjorts där man jämfört produktionsförluster med årslön visar att ohövlighet kan kosta mellan motsvarande 10 000 och 100 000 kronor per medarbetare och år.

– Då har man inte räknat in dolda kostnader som till exempel sjukvård till följd av stress eller kostnader för att man behöver nyrekrytera, säger Kristoffer Holm, doktorand vid institutionen för psykologi på Lunds universitet som arbetar i en forskargrupp som studerar hur ohövliga beteenden samspelar med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Han säger att motgiftet är att aktivt främja ett kommunikativt klimat.

– Det kan handla om att sätta sig tillsammans och dryfta problem, att tala om hur man talar med varandra. Det är också viktigt att ledare och chefer betonar vikten av hövlighet och att bemöta varandra med respekt. Att sätta ord på vilken kultur man vill ha, säger Kristoffer Holm.

Hans råd till chefer som vill arbeta förebyggande är att alltid föregå med gott exempel. Att tydliggöra att alla är med på ett gott uppförande och att bygga ett positivt kommunikationsklimat som präglas av öppenhet. Att helt enkelt inte ta för givet det som brukar kallas ”sunt förnuft”.

* Workplace Incivility in a Swedish Context av Eva Torkelson, Kristoffer Holm, & Martin Bäckström (2016).

Läs mer

Det amerikanska veterandepartementet, och deras sub­organisation Nationella centret för organisations­utveckling, har tagit fram interventionsmetoden CREW – civility, respect and engagement in the workplace:

https://www.va.gov/NCOD/CREW.asp

Testa ert arbetsmiljöarbete

Lever er arbetsplats upp till före­skriften Organisatorisk och social arbetsmiljö? Besvara dessa sju frågor.

1. Finns det ett syste­matiskt arbetsmiljö­arbete?

2. Är arbetsmiljöpolicyn reviderad?

3. Finns det mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

4. Har chefer och arbetsledare utbildning i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning?

5. Har chefer och arbetsledare utbildning i hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling?

6. Vilka metoder används för att kartlägga och undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

7. Klarar organisationen detta själv eller behövs det tas in experthjälp?

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna