Erfarna jurister för vikariat

Den juridiska verksamheten inom Försvarsmakten är mycket varierande och omfattar flertalet rättsområden, bl.a. arbetsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, förvaltningsrätt, mark- och miljörätt, offentlig upphandling, offentlighet och sekretess, dataskyddslagstiftning, IT-rätt, säkerhetsskydds-lagstiftning, luftfartslagstiftning, militäroperativ juridik och folkrätt.

Juridiska avdelningen är en del av Ledningsstaben vid Högkvarteret. Avdelningen är den centrala rättsliga funktionen inom Försvarsmakten och består av fyra sektioner med ansvar för olika rättsområden. Vid avdelningen finns 35 befattningar. Försvarsmakten söker nu erfarna jurister till föräldraledighetsvikariat på ett år. Ett av vikariaten är särskilt inriktat på arbetsrätt.
 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Tjänsterna innebär juridiskt arbete inom ramen för avdelningens ansvarsområden. Juristerna företräder och stödjer myndigheten i rättsliga ärenden. I arbetet ingår bl.a. löpande juridisk rådgivning, utarbetande av remissvar, föreskriftsarbete, att genomföra utbildning inom Försvarsmakten, att delta i samverkansgrupper och projekt, avtals- och tvisteförhandlingar och domstolsprocesser.
 

Kvalifikationer

  • Juris kandidatexamen (180 poäng/270 högskolepoäng).
  • Notariemeritering eller motsvarande erfarenhet från annat kvalificerat juridiskt arbete t.ex. Regeringskansliet, domstol, statlig myndighet, arbetsgivarorganisation, facklig organisation, advokatbyrå eller bolag,


Meriterande

  • Erfarenhet av arbete inom några av områdena arbetsrätt, offentlighet och sekretess, personuppgiftslagstiftning, IT-rätt, förvaltningsrätt, säkerhetsskyddslagstiftning, kommersiell avtalsrätt, offentlig upphandling, entreprenadjuridik, militäroperativ juridik, folkrätt och föreskriftsarbete.
  • Kunskap om Försvarsmakten eller försvarssektorn.


Personliga egenskaper

Du har hög integritet, en väl utvecklad kommunikationsförmåga samt är utåtriktad och trygg i din roll som jurist. Arbetet ställer höga krav på leverans, vilket förutsätter att du är driven och har en god förmåga att självständigt prioritera och organisera ditt arbete. Vidare är du pragmatisk och har god samarbetsförmåga eftersom tjänsten innebär många kontaktytor inom och utom myndigheten. Som person bör du trivas i en krävande och dynamisk miljö där tempot, åtminstone tidvis, är högt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
 

Övrigt

  • Tjänsterna är vikariat på 12 månader. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
  • Urval och intervjuer sker löpande med anpassning av mellankommande semesterperiod.
  • Tjänsterna är placerade vid Försvarsmaktens Högkvarter.
  • För anställning krävs svenskt medborgarskap. 
  • Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs före anställning.

Förfrågningar angående tjänsterna kan t.o.m. den 28 juni göras till Kerstin Bynander, ställföreträdande chef för juridiska avdelningen eller Katarina Hellner, chef för den civilrättsliga sektionen och därefter till chefsjuristen Carin Bratt. Samtliga nås på telefon 08-788 75 00.
 

Fackliga kontaktpersoner vid Högkvarteret

Camilla Robertsson (SACO)
Hans Monthan (SEKO)
Pia Almström (Försvarsförbundet OFR/S)
Arne Nilsson (OFR/O)
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00.
 

Välkommen med din ansökan senast onsdagen den 10 juli 2019. Ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämplig för tjänsten.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Skicka din ansökan till med rubrikraden Lag & Avtal Jobb.