Gör dig redo för tillämpning av nya LAS!

Nya LAS har nu trätt i kraft och ska börja tillämpas från oktober 2022. Vad innebär detta för er verksamhet? Enligt oss är det en väsentlig skillnad som alla arbetsgivare bör vara medvetna om och då inte bara HR utan även alla chefer med personalansvar.

Det är stora skillnader mot de äldre reglerna. Lag & Avtal anordnar därför en konkret utbildning med en praktisk inriktning om hur de nya reglerna påverkar verksamheten i ditt företag eller din organisation.

Målgruppen är främst personer som arbetar inom HR, chefer med personalansvar, ledningsgrupp och fackligt aktiva på företag och organisationer.

Kursen fokuserar på:

  • Annan bedömning vid uppsägning på grund av personliga skäl. Sakliga skäl istället för saklig grund för uppsägning – vad innebär det?
  • Särskild visstid – så funkar den nya anställningsformen. Anställningsavtal bör ses över.
  • Inhyrd personal ska erbjudas tillsvidareanställning annars sanktion för det bolag som anlitar inhyrd personal.
  • Krångliga övergångsregler bland annat beräkning av anställningstid.

Kursen redovisar de viktigaste ändringarna i Nya LAS samt tillämpning av de nya reglerna i diskussionsgrupper. Avslutningsvis självfallet tid för frågor från er vardag.

  • Undvik dyra misstag genom att lära dig de nya reglerna
  • Förstå hur du ska planera din organisation.
  • Därför blir arbetsledningsrätten än mer viktig i framtiden.