Utbildning

Kurs i aktuell EU-rätt med Erik Sinander

Den 2 juni arrangerar Lag & Avtal en kurs i aktuell EU-rätt med Erik Sinander, jur dr på Stockholms universitet.

Arbetsgivare är skyldiga att genomföra och beakta EU:s arbetsrätt oavsett vad som följer av svensk rätt och kollektivavtal.

Därför är det viktigt för företag, fackförbund och alla andra som är intresserade av arbetsrätt att hålla sig uppdaterade om EU-rättens utveckling.

På halvdagskursen Aktuell EU-rätt går Lag & Avtals EU-rättsexpert Erik Sinander igenom den viktigaste praxisutvecklingen som har skett under det gångna året.

Under året som har gått har EU-domstolen meddelat viktiga prejudikat om bland annat:

  • Kollektivavtalsreglering
  • Diskriminering
  • Arbetsrättslig preskription
  • GDPR
  • Arbetstid
  • Mer information och anmälan hittar du här