NYHETER

LO: Försäkringsläkarna bör avskaffas

Försäkringskassans läkare borde avskaffas enligt LO-kongressen.

LO-kongressen beslutade att ”ge den sjuke upprättelse” genom att arbeta för att läkarintyget från den sjukes läkare ska utgöra grund för sjukersättning.

Publicerad Uppdaterad

På söndagen diskuterade LO-kongressen välfärdsfrågor. Det rådde stor enighet på kongressen om att LO ska arbeta för att avskaffa systemet med försäkringsläkare hos Försäkringskassan, och deras möjlighet att idag underkänna läkarintyg till Försäkringskassan från den sjukas egen doktor.

Däremot var kongressen delad i frågan om hur långt de skulle gå i kraven på hur läkarintygen ska bedömas. Byggnads hade föreslagit att LO ska arbeta för att läkarintyget från den sjukes läkare ska utgöra grund för sjukersättning. Styrelsen hade yrkat avslag.
Byggnads beskrev det i sitt förslag som att ”försäkringskassan på regeringens order tillämpar ett regelverk som slår ut i stället för att vara ett skyddsnät för den svage och utsatte”. Votering begärdes och kongressen beslutade med en liten men tydlig majoritet att, på tvärs mot styrelsen, bifalla förslaget. LO ska arbeta för att läkarintyget ska gälla när sjukförsäkringar bedöms.

Kongressen beslutade också att arbeta för ett mer rättvist pensionssystem. Magnus Andersson från IF Metall ansåg att dagens pensionssystem missgynnar arbetare. 45 års arbetstid borde räcka, hävdade han.

Människor med fysiskt tunga arbetaryrken går i pension vid i snitt 63,5 års ålder och får på grund av det låg pension, som blir ännu lägre när man förväntas jobba till 67. Detta trots att många arbetare börjar sitt arbetsliv långt tidigare än tjänstemän.

Läs mer: