Nyheter

Kommentar: "Arbetsrättens värstingar borta från marknaden"

Mattias Croneborg är redaktör och ansvarig utgivare för Lag & Avtal Foto: Elsa Frizell
Mattias Croneborg är redaktör och ansvarig utgivare för Lag & Avtal Foto: Elsa Frizell

KOMMENTAR. Byrån Arbetsrättsexeperten imploderaterade efter att den som sin föregångare Rive fått dålig publicitet. En dom mot ägarna av byrån visar på en extrem ohälsosam företagskultur.

Publicerad

Juristbyrån Arbetsrättsexperten var sprungen ur den skandalomsusade Rive. Rive försattes i konkurs av ägarna efter att medier uppmärksammat att byrån lurade kunder på pengar.  Ganska snart visade det sig att ägarna drev den nya byrån på samma låga affärsetiska nivå som i fallet med Rive, läs mer om det här.

Före detta företrädare för Arbetsrättsexperten som Lag & Avtal intervjuat tvår sina händer och hävdar att de inte hade koll på vad som hände på byrån. De var omedvetna om anmälningarna till Allmänna reklamationsnämnden, Konsumentverket, tvister med tidigare klienter etcetera.

Även Arbetsrättsexperten har försatts i konkurs. Ägarna för byrån har efter att artiklarna skrevs dömts till brott och sitter bakom lås och bom. Brottsoffren var tidigare anställda på byrån. 

I domen mot Arbetsrättsexpertens ägare framträder en så osmaklig företagskultur att det känns som hämtat från en dålig amerikansk film: Vidlyftig alkoholkonsumtion, sexuella anspelningar, kränkande ”lekar” med anställda, utraderande av gränsen mellan arbete och privatliv och ett totalt omdömeslöst ledarskap.

Rive och Arbetsrättsexperten har gett marknaden för arbetsrättsbyråer dåligt rykte. Konsumentverket varnar också för att nya byråren kan följa i Rives och Arbetsrättsexpertens fotspår.

Men det finns såklart byråer med klart bättre affärsetik än Arbetsrättsexperten. Intressant är att de byråer reportern Calle von Scheele intervjuade svarade samstämmigt att den absoluta merparten av deras kunder är medlemmar i facken som upplever att de inte fått stöd vid konflikter med arbetsgivare, läs mer om det här.