Nyheter

Nyheter

Kan facket kräva skadestånd?

EXPERTFRÅGA. På en arbetsplats som saknar kollektivavtal avskedades en person som efteråt visade sig vara med i facket. Kan arbetsgivaren nu krävas på skadestånd?

Nyheter

”Låt kollegan utveckla dig”

Släng kurskatalogen, med den kommer du inte långt: – Kurser är inte längre lösningen på vardagslärandet, säger Lennart Hedström, vd för Trygghetsrådet.

Nyheter

Här blev snacket om kompetens verkstad

Behovet av kompetensutveckling för individen och företagandet har debatterats i decennier. Ändå saknas en samsyn om vad kompetensutveckling egentligen är – och vem som ska betala för den. Lag & Avtals reporter Lena Gunnars undersöker varför frågan om det livslånga lärandet enar parterna, fast utan att det leder till handling.

Nyheter

Socialstyrelsen: Intygen ska lämnas

Landstingen och regionerna gör olika tolkningar av deras skyldighet att utfärda sjukintyg från första sjukdagen. Enligt Socialstyrelsen finns inga oklarheter.

Nyheter

Mejl kan ses som krigsförklaring

TIPS. Dåligt formulerade mejl öppnar för paranoia – inte minst om de kommer från en överordnad. Hur undviker man att konstruktiv kritik tolkas som en krigsförklaring?