Nyheter

Nyheter

LR: Samla lärarfacken inom Saco

En ny lärarfederation kan vara bildad inom två år. Lärarnas Riksförbund, Saco, bjuder in Lärarförbundet, TCO, till diskussion, men villkoret är att den nya organisationen ska tillhöra Saco.

Tidningen

SI: Låt all invandrad arbetskraft omfattas

KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Ingenjörer vill att samtliga arbetskraftsmigranter på svensk arbetsmarknad ska omfattas av kollektivavtal. Detta för att säkerställa nivån för migranternas löner och försäkringar.

Debatt

”Lagstadga inte lojalitetsplikten”

DEBATT. Förslaget att lagfästa den arbetsrättsliga lojalitetsplikten bör avvisas. Det är förknippat med stora risker för svåröverskådliga och oönskade förskjutningar, skriver universitetslektor Niklas Selberg.

Tidningen

Petra Herzfeld Olsson får expertuppdrag

PERSONNYTT. Professor Petra Herzfeld Olsson förordnats som sakkunnig i utredningen om genomförande av ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet.