Nyheter

Nyheter

De mest lästa artiklarna 2020

Coronapandemin påverkade arbetslivet för de allra flesta. Intervjun med Dan Holke, expert på arbetsrätt, om reglerna i virustid blev därför inte förvånande den mest eftertraktade artikeln på Lag & Avtal.

Nyheter

Nytt fackförbund inom kriminalvården

Ett nytt förbund har bildats för personal inom kriminalvården efter interna motsättningar inom Fackförbundet ST. Men utbrytarna får svårt att slå sig fram till förhandlingsbordet.

Nyheter

Ett händelserikt 2021 ligger framför oss

LEDARE. Ett av de mest dramatiska och samhällsomvälvande åren i fredstid går mot sitt slut. En kris innebär stora förändringar. För arbetsrätten och arbetsmarknaden är omställningen stor.

Nyheter

Slopad karensdag förlängs

CORONAVIRUS. Karensdagen skulle återkomma vid årsskiftet, men regeringen flyttar nu fram comebacken till den sista april 2021.

Nyheter

Nu blir Lag & Avtal mer digitalt

Lag & Avtal ökar aktiviteten på webben. Artiklar och domsreferat som tidigare har publicerats först i papperstidningen kommer istället att publiceras först på webben och i våra olika nyhetsbrev.