Bristande förtroende för svenska chefers kompetens

2018-10-09 10:29 Elsa Frizell  

Det finns ett bristande förtroende för höga chefers kompetens i Sverige. Särskilt lågt förtroende finns för chefens förmåga inom strategiskt viktiga områden som att driva förändringar och att leda och driva projekt. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm.

Det är 496 chefer med personalansvar som har intervjuats om hur de bedömer kompetensen hos den som de rapporterar till. Undersökningen visar att chefer på ledningsgruppsnivå får låga betyg när det gäller att leda, styra och organisera verksamheten effektivt. De svarande ger bara 48 procent av dem godkänt.

Och endast 42 procent ger vd mer än tre på en femgradig skala där högsta betyget är ”fullt tillräcklig kompetens” i att leda och driva projekt. Styrelse/koncernledning och ledningsgruppsnivå får något högre betyg på den frågan, men det är ändå bara 52 procent respektive 50 procent som de svarande ger godkänt.

– Visserligen handlar undersökningen om upplevd och inte verklig kompetens, men om medarbetare anser att chefens kompetens inte räcker till så kan de komma att ifrågasätta mer och det kan bli onödigt svårt att driva verksamheten framåt, säger Anders Richtnér, vd för SSE Executive Education i ett pressmeddelande.

Mest överraskande resultatet i blev däremot mer överraskade av betyget på Där fick 72 procent av cheferna på styrelse/koncernledningsnivå godkänt av sina direktrapporterande,

Bara 56 procent av vd och 50 procent på ledningsgruppsnivå fick godkänt på kompetensen ”att använda nyckeltal, ekonomisk analys och uppföljning”.

Högst kompetens anses cheferna generellt ha när det gäller att förstå sina kunder och marknad, där är det 74 procent av deras närmaste medarbetare som ger dem ett betyg över tre.

Undersökningen gjordes av Kantar Sifo genom online-intervjuer med totalt 496 personer under perioden april-juni 2018. Urvalet baseras på personer som har personalansvar, sitter i ledningsgruppen, rapporterar till vd eller som driver större projekt i företag med fler än 50 anställda, samt på något sätt kommit i kontakt med ledarskapsutbildningar under de senaste fem åren.

Elsa Frizell

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen