De strävar vidare tillsammans

2010-05-17 21:00  

Teknikföretagen tog ensamma beslutet att säga upp Industriavtalet. De är störst och seglar ut på lite djupare vatten med självförtroende.

<p>De arbetsgivargrupper som är kvar är överlag ense om att stäva vidare tillsammans. Så långt visar Lag & Avtals enkät att ryktet om att avtalets förlisning är överdrivet. </p> <p>Teknikföretagen, IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer kommer att siktas tillsammans för att finna en ny kurs. För de övriga facken inom industrin blir farvattnen mer svårnavigerade framöver.</p> <p></p> <p>Vad betyder det att Teknikföretagen sagt upp Industriavtalet?</p> <p>Veli-Pekka </p> <p>Säikkälä, </p> <p>IF Metalls avtalssekreterare</p> <p>- Vi var väldigt förvånade när de så snabbt efter avtalsrörelsen valde att säga upp Industriavtalet. Om de tycker att normen inte respekterats, borde de väl försökt stärka avtalet i stället. Det finns inget som fungerat bättre än Industriavtalet och då menar jag från 70-talet och framåt. Nu har Teknikföretagen begärt förhandlingar med oss, Unionen och Sveriges Ingenjörer om något nytt.</p> <p>Camilla Frankelius, chef för industriförhandlingarna, Sveriges Ingenjörer</p> <p>- Det betyder väl ganska mycket. Vi är en av tre parter på teknikområdet, men vi har valt att ta det lite lugnt. När en part vill dra sig ur är det inte så mycket att göra åt det. Vår relation med Teknikföretagen är inte ändrad. Våra avtal inom industrin - och vi har avtal med alla industriarbetsgivare - är klara för den här gången.</p> <p>Matts </p> <p>Jutterström, Pappers förhandlare</p> <p>- Vad de egentligen är ute efter kan man bara spekulera i. De tycker kanske att facken är för samordnade. Det är ett lite märkligt agerande, de har ju haft nytta av Industriavtalet, men eftersom de inte får bestämma allt så vill de byta förhandlingsmodell. </p> <p>- Teknikföretagen spräckte industrifacken genom att träffa avtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer på 18 månader och med IF Metall på 22 månader. Det betyder att vi inom industrifacken knyts närmare LO. </p> <p>I och med att Unionen och Sveriges Ingenjörer inte väntade in oss andra kommer de att segla själva. Teknikföretagens uppsägning bekräftar bara det. </p> <p>-?Teknikföretagen vill ha lokal lönebildning och kanske kan de lyckas bättre när facken är delade på olika utlöpningsperioder. Unionen och Sveriges Ingenjörer får nog möta stenhårda krav på sifferlösa avtal nästa gång. I årets avtalsrörelse hade IF Metall sämre förutsättningar att sätta märket på grund av krisen. Att de inte var så konfliktbenägna inom verkstadsindustrin är ganska förståeligt även om det börjar komma rapporter som visar att återhämtningen kommit snabbt. </p> <p>- Samarbetet inom Facken inom industrin haltade, hade man litat på varandra hade vi kunnat få ut lite mer, för inom samordningen var vi eniga om minst 620 kronor eller 2,6 procent. Unionen och Sveriges Ingenjörer var för heta på gröten på att få till ett avtal. Ett avtal som vi övriga LO-förbund var mycket kritiska mot genom att de hade en alldeles för låg nivå. </p> <p>- Kom ihåg att inget avtal inom Industriavtalet har träffats på egen hand, ända sedan förhandlingsordningen kom till har de opartiska ordförandena varit inblandade. Så framöver kan det bli stormiga avtalsrörelser om arbetsgivarna fullt ut vill agera utifrån att de vill ha lokal dispositivitet, enbart lokal lönebildning.</p> <p>Bengt Huldt, </p> <p>vd i Stål och Metall Arbetsgivareförbundet</p> <p>- Det är bara Teknikföretagen som sagt upp avtalet. Det betyder att tio arbetsgivarorganisationer är kvar. Vad jag förstått är det ingen som flaggat för att de vill hoppa av. Teknikföretagen är en så stor del av industrin att avhoppet kräver en del anpassningar. </p> <p>-?Det rör både den del av Industriavtalet som gäller samarbeten om forskning, energi och kompetensförsörjning samt den del som rör förhandlingsordning.</p> <p>- De skäl Teknikföretagen angett förstår jag inte logiken i. Det är inte Industriavtalet fel att LO enas om låglönesatsningar och vi kan egentligen inte belasta våra motparter inom avtalet för att ha bedrivit en sådan politik. Jag ser inte kopplingen, såvida det inte finns något som inte kommit fram ännu. Jag utesluter inte att Teknikföretagen hoppar på tåget igen.</p> <p>Marie S. </p> <p>Arwidson, Skogsindustriernas vd</p> <p>-?Det är Teknikföretagens beslut. Vi är flera parter inom Industriavtalet. Vi kommer att utvärdera avtalsrörelsen. Men vi har inga planer på att säga upp Industriavtalet.</p> <p>Agneta Dreber, Livsmedelsföretagens vd</p> <p>- Grundidén med Industriavtalet är bra. Jämför med hur det såg ut innan det kom till. Än så länge är det min bedömning att vi andra vill fortsätta. Det är en styrka om industriarbetsgivarna kan hålla ihop. Industriavtalet kan utvecklas, men hur Teknikföretagen ställer sig vet jag inte. De har inte diskuterat detta med oss andra, vilket jag tycker är dåligt av dem.</p> <p>Magnus Ling, vd Industri- och kemigruppen</p> <p>- Vi har inga planer på att säga upp Industriavtalet. Vi kan fortsätta utan Teknikföretagen. Det ska inte överdramatiseras. Vi får sätta oss ner och värdera avtalsrörelsen, själva och tillsammans med våra motparter. Det är många som tycker att avtalet har brister, även på den fackliga sidan. Vi vill ha ett fortsatt gott samarbete inom industrin.</p> <p>Blir det inte ödsligt utan </p> <p>Teknikföretagen?</p> <p>- Nej, vi ska arbeta fram steg 2 av Industriavtalet. Det ska utvecklas. Och Teknikföretagen vill ju också gå vidare - från ett vitt papper i deras fall. Jag ser med tillförsikt framåt!</p> <p>Katarina Novak, Skogs- </p> <p>och Lantarbetsgivareförbundets vd</p> <p>- Vi har fattat beslut om att vi inte ska göra någonting. Vi tänker inte säga upp Industriavtalet. Det har tjänat sitt syfte. Sedan 1997 har vi haft det ganska lugnt, avtal har träffats i god ordning, alla parter har tagit sitt ansvar. Det är klart att Teknikföretagen är en stor aktör, men jag hoppas att vi andra kan hitta ett sätt att fortsätta samarbetet. </p> <p>- Vi har bestämt att sätta oss ned tillsammans med fack och arbetsgivare som är kvar inom Industriavtalet och diskutera hur vi ska fortsätta när den här avtalsrörelsen är över.</p>

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer