Elektrikerförbundet förlorade målet om skylift

2008-06-19 11:55 Elisabet Örnerborg  

Arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla ställningar i Elektrikernas installationsavtal har för första gången tolkats av Arbetsdomstolen. Att arbetsgivaren erbjudit en skylift en kilometer bort räckte för att uppfylla avtalsbestämmelsen.

En elektriker som skulle sätta upp en kabel på en vägg för att ansluta en miljöcontainer till en central föll ned från en stege och skadade sig i knä, höft och rygg. Olyckan inträffade den 7 december 2005 vid det nedlagda regementet F4 i Östersund. Mannen är fortfarande sjukskriven på heltid.

Svenska Elektrikerförbundet ansåg att olyckan berodde på att arbetet utfördes från en vanlig stege i stället för från en skylift.

Arbetsgivaren hade gjort en riskbedömning och kommit fram till att en skylift behövdes, men inte tillhandahållit den. Enligt Installationsavtalet ska arbetsgivaren tillhandahålla den utrustning som behövs för att göra arbetsmiljön säker, menade förbundet som stämde Elektriska Installatörsorganisationen EIO och YIT Sverige AB för kollektivavtalsbrott.

Igår, onsdag kom Arbetsdomstolens avgörande.
Elektrikerförbundet förlorade.

Arbetsgivaren hade visserligen bedömt att det behövdes en skylift för arbetet och det fanns en sådan en kilometer bort. Det var bara för elektrikern att hämta den, han hade fått låna en bil av bolaget. Driftteknikern hade också erbjudit sig att hämta den. Men fått nekande svar, elektrikern sa att han inte behövde någon skylift.

Domstolen konstaterar först att det inte fanns någon gemensam partsavsikt med avtalets skrivning om att arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla ställningar och skyddsutrustning enligt lag och föreskrifter för att tillförsäkra en säker arbetsmiljö. Därefter kommer domstolen fram till att ordalydelsen talar för arbetsgivarsidans tolkning. Ordet tillhandahålla är synonymt med ord som erbjuda och hålla tillgänglig, anser domstolen.

Elektrikerförbundets förhandlingschef Ronny Wenngren är upprörd över att Arbetsdomstolen avgör målet genom att titta i ordlistan.

- Arbetsmiljön är en jätteviktig fråga för oss, hur kan domstolen tro att vi med att skriva in kravet att arbetsgivaren ska tillhandahålla ställningar i avtalet menar att det räcker med att erbjuda en skylift en kilometer bort? Dessutom hade den skadade elektrikern fått en bil han inte fick dra skyliften med.

Men han nekade till att använda skylift?

- Jo, men ska inte arbetsledningen kunna hantera den situationen? Arbetsgivaren borde ha sagt till honom att du jobbar med skylift, punkt.

Inte heller finner AD att avtalets innehåll i övrigt skulle innebära att arbetsgivaren hade ett mer långtgående ansvar än vad som följer av bestämmelsens ordalydelse, avgör Arbetsdomstolen och avslår enhälligt Elektrikerförbundets talan.

EIOs förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn menar att det var en väldigt tragisk olycka men att arbetsgivaren i det här fallet hade gjort vad som krävdes men att elektrikern inte hade följt instruktionerna.

- Alla gör inte som man borde, den här elektrikern hade beordrats att göra jobbet på ett visst sätt, han valde att göra det på ett annat sätt. Han var tillsagd om skyliften men valde att inte använda den. Då har arbetsgivaren ett ansvar, som den här arbetsgivaren hade tagit både enligt avtalets regler och enligt arbetsmiljölagens regler.

Åsa Kjellberg Kahn förklarar att Arbetsmiljöverket har utrett olyckan och inte heller funnit något att kritisera arbetsgivaren för.

- Jag trodde att AD skulle tillerkänna arbetsgivaren arbetsledningsrätten, säger Ronny Wenngren.

Dom 54/08, Mål A 96/07

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer