Hur överklagar man till Europadomstolen?

2005-02-23 16:25  

Hur gör man om man vill överklaga en dom till Europadomstolen? Vilket språk skall det skrivas på? Är det någon kostnad? Finns det någon tidsgräns efter det domslut som skall överklagas? "Tacksam för svar."

Svar:
Till en början kan man inte "överklaga" en dom från en svensk domstol till Europadomstolen. Om den klagande får rätt i Europadomstolen innebär det alltså inte att en dom från en nationell domstol ändras. Däremot kan den klagande få skadestånd av staten för att dennes rättigheter kränkts.
Europadomstolens uppgift är att döma i mål som handlar om brott mot den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna. Staterna kan bryta mot konventionen genom att ha bestämmelser, exempelvis en lagregel, som strider mot konventionen. Men även enskilda beslut av myndigheter och domstolar kan utgöra brott mot konventionen. Konventionen utgör svensk lag.
Man måste först ha uttömt alla inhemska möjligheter och instanser för att få rätt. Har man missat en talefrist (tidsgräns) för att få sin sak prövad inom landet kan man inte gå vidare till Europadomstolen.
Klagomålet/ansökan skall enligt huvudregeln inges skriftligen. Europadomstolens språk är engelska och franska men man får om nödvändigt skriva på svenska. Domen meddelas på engelska och franska. Förfarandet är i vart fall i inledningen skriftligt.
Europadomstolen som sådan tar inte något betalt.
Klagomålet/ansökan genomgår före prövningen av själva Europadomstolen en granskning som kan innebära att klagomålet inte släpps fram för prövning av själva domstolen. Ett negativt beslut kan inte överklagas. Om målet släpps upp kan man av Europadomstolen beviljas rättshjälp genom biträde av advokat som man själv kan få välja. Det kan alltså vara en svensk advokat.
Klagomålet/ansökan skall enligt ett formulär - som man kan beställa från domstolen - innehålla vissa uppgifter förutom klagomålet, till exempel uppgifter som styrker att man utnyttjat alla inhemska möjligheter för att få rätt.
Klagomålet/ansökan måste ha inkommit till Europadomstolen inom sex månader efter det att inhemsk slutinstans avgjort saken (i vissa fall sex månader efter det att du eller din advokat delgivits den sista instansens beslut).

Fakta

Adressen är:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

Aktuella kontaktuppgifter hittar du på hemsidan: http://www.echr.coe.int

Mer fakta

Har du något arbetsrättsligt bryderi du grubblar på? Skriv till Lag & Avtal. Du behöver inte ange ditt namn i tidningen, men redaktionen måste veta vem du är.
e-post: redaktionen@lag-avtal.se
postadress: Lag & Avtal, 106 12 Stockholm.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen