Kan två driftsenheter ligga i samma stad?

2004-09-23 11:51  

Vad är innebörden i "driftsenhet" i lagen om anställningsskydd? Om ett företag har två anläggningar med produktion på skilda håll och i olika enheter - men i en och samma stad - kan det då räknas som två olika driftsenheter, till exempel vid uppsägning eller avgörande av vilka som har företrädesrätt enligt LAS? Har saken prövats i domstol? "Personalansvarig"

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist bestäms turordningskretsens omfattning enligt paragraf 22 i LAS av begreppen arbetsgivaren, driftsenheten och avtalsområdet. Därutöver har en facklig organisation möjlighet att begära gemensam turordning för flera driftsenheter, men då under förutsättning att dessa ligger på samma ort. Inom den sålunda bestämda turordningskretsen bestäms arbetstagarens plats i turordningen utifrån anställningstid med visst beaktande av vederbörandes kvalifikationer. Den nu beskrivna huvudregeln har vissa undantag.
Med driftsenhet avses enligt förarbetena till LAS ett avgränsat geografiskt område; en byggnad, inhägnat fabriksområde, butik etc. Det rör sig alltså om en geografisk avgränsning; inte en organisatorisk.
I Arbetsdomstolen dom 32/1988 utgjorde ett kontor inrättat i arbetstagarens bostad en egen driftsenhet. AD bortsåg från att kontoret organisatoriskt hörde till ett huvudkontor på en annan ort. En driftsenhet behöver inte vara självgående ekonomisk enhet, utan det handlar mer om att den ska vara en fast utgångspunkt för arbetet.

Expertfråga från april 2020:

Läs mer: Vad är en driftsenhet vid turordning?

Vid så kallat distansarbete gäller dock från 2001 en särskild regel.

En ort i lagens mening är normalt inte vidare än en kommun (AD 99/1993) och en driftsenhet kan normalt sett inte vara förlagd till flera orter.
Huvudregeln är alltså att varje fast utgångspunkt, varje fabriksområde, butik, restaurang etc. utgör en egen driftsenhet, även om de ligger i samma stad. Vad som inte prövats i rättspraxis är om det finns en gräns för hur nära varandra två driftsenheter kan ligga.
I rättsfallet AD 85/1994 bedömdes två lokaler som brukades av en auktionsbyrå och låg några hundra meter från varandra utgöra två driftsenheter. Man kan förmoda att det finns en gräns för hur nära varandra två fasta utgångspunkter kan ligga utan att bli betraktade som en driftsenhet.
Det bör betonas att det finns kollektivavtal som innehåller
andra regler med avseende på driftsenhetsbegreppet. Så är fallet inom det kommunala området och inom exempelvis målarbranschen.

Fakta

Har du något arbetsrättsligt bryderi du grubblar på? Skriv till Lag & Avtal. Du behöver inte ange ditt namn i tidningen, men redaktionen måste veta vem du är.
e-post: redaktionen@lag-avtal.se
postadress: Lag & Avtal, 106 12 Stockholm.

Våra experter:
Anders Sandgren
Jurist, f d förhandlingschef på Teknikföretagen
Erik Danhard
Advokatbyrån
Cederquist
Eva-Helena Kling
Chefsjurist
PTK
Stefan Ruben
Berglund och Co Advokatbyrå
Dan Holke
Chef,
LO-TCO Rättsskydd

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna