Kompromiss nådd om skogsbiologens syssla

2018-11-09 12:02 Mikael Kindbom  

Konflikten mellan skogsbiologen Sebastian Kirppu och hans arbetsgivare länsstyrelsen i Dalarnas län är nu löst. Genom en kompromiss får han fortsätta inventera arter – men förbjuds bedöma vissa skogsområden.

Sebastian Kirppu från Malung är anställd vid länsstyrelsen i Dalarna som handläggare, men också naturinformatör och naturumvärd på Fulufjällets nationalpark. Han är välkänd i skogskretsar och har figurerat flitigt i media.

På sin fritid är Sebastian Kirppu mycket engagerad i miljöfrågor och åtar sig olika uppdrag inventeringar och skriver inventeringsrapporter med bedömningar av naturvärdet av olika områden. På eget initiativ granskar han skogsägares avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen genom att besöka olika områden och framföra klagomål eller synpunkter om han bedömer att skogen inte bör avverkas.

Staten ansåg att de aktuella bisysslorna kan rubba förtroendet för mannens eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet och skada Länsstyrelsens anseende. 

Förbundet vände sig till AD för att få beslutet att förbjuda bisysslorna upphävt. I sitt intermistiska beslut slog AD bisysslorna inte var förtroendeskadliga och att mannen kunde fortsätta med bisysslorna i väntan på att parterna hade tvisteförhandlat.

Nu har parterna, enligt lantbrukets affärstidning ATL, enats om kompromiss som innebär att länsstyrelsen drar tillbaka sitt förbud – förutsatt att Sebastian Kirppu avstår från att skriva rapportbedömningar om skogars naturvärden i vissa begränsade områden i Dalarna. Däribland områden där det redan finns kända naturvärden som ligger i anslutning till naturreservat.

På fritiden har han engagerat sig i Naturskyddsföreningen och arbetat ideellt med att inventera rödlistade arter, lavar, mossor och svampar. Detta för att undersöka huruvida avverkningsanmälda skogar ändå kan klassas som skyddsvärda, för att eventuellt stoppa avverkningar.

Läs mer: ST tar strid för stoppad bisyssla

Han anser att många skogsbolag bryter mot sina miljöcertifieringar och är kritisk mot trakthyggesbruket.

Länsstyrelsen har menat att det är en olämplig bisyssla. Och den 1 juni i år förbjöd de Kirppu från att göra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar, då det kan vara förtroendeskadlig, enligt myndigheten, i synnerhet med tanke på Kirppus aktivistartade uttalanden i media.

Sebastian Kirppu motsatte sig det och tog hjälp av sitt fack ST. Facket stämde länsstyrelsen och yrkade på att Arbetsdomstolen skulle upphäva beslutet. ST menar att hans engagemang är ett fritidsintresse och inte en bisyssla, då arbetet sker helt ideellt. Länsstyrelsen borde inte heller ha synpunkter på anställds uttalanden i media, med hänvisning till yttrandefriheten.

Arbetsdomstolen bestämde i sin tur att Kirppu kunde fortsätta med sina inventeringar tills dess att en överenskommelse hade nåtts mellan parterna eller att en dom vunnit laga kraft.

Sedan juni har det pågått förhandlingar mellan facket och länsstyrelsen.

I veckan nåddes en kompromiss som innebär att länsstyrelsen drar tillbaka sitt förbud – förutsatt att Kirppu avstår från att skriva rapportbedömningar om skogars naturvärden i vissa begränsade områden i Dalarna. Däribland områden där det redan finns kända naturvärden som ligger i anslutning till naturreservat.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer