Män och chefer mest nätmobbade på jobbet

2019-02-18 16:58 Elsa Frizell  
Socialstyrelsen bedömer att 20 till 40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa. Foto: Colourbox

Fler personer i chefsposition och fler män än kvinnor är utsatta för arbetsrelaterad nätmobbning. Det framgår i en doktorsavhandling som nyligen lades fram vid Malmö Universitet.

Genom digitala medier som e-post och sms eller sociala medier sker mobbning inte bara i de fysiska arbetsrummen utan även digitalt. Det kan handla om att bli exkluderad från e-postlistor, inte få svar på e-post eller få rena påhopp på sociala medier. Rebecka Cowen Forssell lade nyligen fram sin avhandling om nätmobbing i arbetslivet och hon ser att mobbningen uttrycks på olika sätt i olika plattformar. Via e-post är mobbningen mer subtil medan den på sociala medier är mer öppet aggressiv.

– På sociala medier finns en gråzon om vem användarna representerar när de kommunicerar med kollegor. Kommunikationen på e-post verkar i större grad hålla sig till de sociala normerna på arbetet, säger Rebecka Cowen Forssell.

I sin forskning har Rebecka Forsell undersökt närmare 3 400 yrkesverksamma personer i åldrarna 25 till 65. Av dessa uppgav knappt en procent att de var utsatta för nätmobbning men när forskarna undersökte hur många som var utsatta för beteenden som kan kategoriseras som nätmobbning visade det sig att det var tio procent som var drabbade. Fler personer i chefsposition och fler män än kvinnor uppgav att de utsattes för arbetsrelaterad nätmobbning.

– Resultatet överraskar men det ligger i linje med vad internationell forskning nu också visat, säger Rebecka Cowen Forssell.

Läs mer: ”Mobbning handlar om makt”

Hon ser att det sker en förändring i maktbalanser på nätet. Något som delvis kan förklaras med den tidsförskjutning som finns i kommunikationen.

– I den digital kommunikationen kan personer framställa sig själva och sitt budskap på ett mer kontrollerat sätt än i fysiska möten. Man har tid att formulera sig. De digitala plattformarna gör det också enklare för tredje part, som föräldrar och elever i skolan, studenter och klienter att utöva makt mot arbetstagare och chefer, säger Rebecka Cowen Forssell.

Det flexibla arbetslivet och sociala mediers utsuddande av gränser gör utsattheten för de drabbade större eftersom fritiden inte innebär en fristad i samma utsträckning som tidigare.

Läs mer: Falun prövar norsk metod mot mobbning

Rebecka Cowen Forssell tror att vi kommer att se en ökning av arbetsrelaterad nätmobbning och betonar vikten av att arbetsplatser tar fram policyer vad som gäller.

– Det är inte möjligt att formulera en allmängiltig policy som fungerar för alla arbetsplatser. Individer och arbetsorganisationer har olika preferenser vad gäller att separera eller integrera arbete och privatliv. Dialogen om vilka ramar för digital kommunikation som behövs bör ske på varje arbetsplats, säger hon.

Elsa Frizell

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer