Regeringen: Förvaltningsdomstol ska avgöra fusk

2018-08-16 15:18 Mikael Kindbom  
Lagrådsremissen håller fast vid huvudregeln för beslut av förvaltningsmyndighet, att de ska prövas av förvaltningsdomstolarna.  Foto: TT-Bild

Regeringen är på väg att införa en möjlighet att överklaga beslut om forskningsfusk. I en lagrådsremiss föreslås att besluten ska kunna överklagas till förvaltningsdomstolen eftersom forskare kan påverkas ”på ett mycket ingripande sätt”.

Som Lag & Avtal rapporterat har Växjö tingsrätt i ett unikt beslut gett en lektor på Linnéuniversitetet i Växjö möjlighet att överklaga ett beslut där han fällts för vetenskaplig oredlighet. Tingsrätten hänvisar till en statlig utredning, SOU 2017:10.

I förra veckan lämnade regeringen in en lagrådsremiss där man hakar på utredningens förslag om att kunna överklaga till förvaltningsrätten. En ny övergripande myndighet – Oredlighetsnämnden – ska inrättas som första instans att pröva forskningsfusk.

I lagrådsremissen pekar man på de svåra följder som ett beslut om vetenskaplig oredlighet kan få för en forskare. ”Beslut om att en forskare har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning kan t.ex. leda till indragen forskningsfinansiering, försvårande av framtida möjligheter till forskningsfinansiering, indragna vetenskapliga artiklar och arbetsrättsliga åtgärder. Beslutet är ytterst ett uttryck för samhällets makt över medborgarna” skriver man i remissen.

Men det blir alltså inte allmän domstol som i Växjöfallet som får pröva målen. Lagrådsremissen håller fast vid huvudregeln för beslut av förvaltningsmyndighet, att de ska prövas av förvaltningsdomstolarna. 

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer