Registerkontroll kan bli förbjudet

2019-05-23 00:00 Mikael Kindbom  

Lagstiftning. Antalet utdrag ur belastningsregistret ökade från 40 000 till 286 000 mellan 2003 och 2014. Nu förbereds ett förbud för arbetsgivare att begära utdrag med undantag för vissa branscher.

Utredningen Registerutdrag i arbetslivet som kom 2014 genomförde en enkät med ett stort antal a­rbetsgivare inom privat och offentlig sektor som visade att 14 procent av dem begär utdrag ur belastnings­registret vid anställ­ning. Särskilt vanligt var det inom vård- och omsorgssektorerna, finansiella företag och transport­branschen.

De brott som främst kontrollerades var ekonomiska brott, våldsbrott och narkotikabrott.

Utredaren Michaël Koch skrev att ”tendensen med en ökande mängd utdrag som enskilda begär ur belastningsregistret medför en ökad risk för omotiverad registerkontroll, vilken kan leda till att personer som har avtjänat straff utestängs från arbetsmarknaden. Detta strider mot den allmänt gällande uppfattningen om att en person som har avtjänat straff som regel ska kunna verka i samhället på samma premisser som andra.”

Läs mer: Facken stoppade kontroller på storföretaget

I dag kan polis-, skatte-, tull- eller åklagarmyndighet och allmän domstol begära utdrag ur registret. För arbete inom förskola, skola och ett antal liknande verksamheter krävs att den som blir anställd visar utdrag ur belastningsregistret.

I den nya utredningen Belastningsregisterkontroll i arbetslivet föreslås ytterligare undantag från ett generellt förbud. Detta ska röra Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och vissa företag inom f­inans och vård. Dessa ska fortfarande kunna begära u­tdrag ur belastningsregister, anser utredaren.

Regeringen och utredarna är väl medvetna om att det går att komma runt ett förbud mot registerutdrag genom att utnyttja databaser med brottmålsdomar från landets dom­stolar. Men när politikerna försökte täppa igen detta hål förra året efter förslag från den så kallade Mediegrundlagsutredningen blev protesterna så många att förslaget stoppades. Därmed kan ett förbud för register­utdrag bli tandlöst. Eller som utredaren Michaël Koch uttryckte det:

”Vi tvingas därför konstatera att utvecklingen kan medföra att de integritetsskyddande åtgärder som vi kan föreslå förlorar mycket av sin betydelse om de genomförs då uppgifter om lagöverträdelser är tillgängliga via internettjänster.”

Nya krav på säkerhetsprövning av arbetssökande

Den nya säkerhetsskyddslagen som kom den 1 april omfattar även företag. Syftet med lagen är att skydda Sverige mot till exem­pel påverkan och skada från främmande makt. Lagen omfattar transportsektorn, energi­sektorn och telekombranschen. Den berör också före­tag som utvecklar speciell teknik och har mikrobiologiska labo­ra­torium, eller är under­leveran­törer till samhälls­viktiga myndigheter.

Detta innebär att fler kommer att behöva säkerhetspröva de som anställs, för att ta reda på om personen är pålitlig ur säkerhets­synpunkt. Säker­hets­prövningen grundar sig på en intervju, uppgifter som framgår av till exempel betyg, intyg och referenser och registerkontroll. I vissa fall görs dessutom en särskild person­utredning.

Säkerhetsklass finns i tre nivåer, där de två högsta får tillgång till i­nformation som allvarligt kan skada Sverige om den kommer i orätta händer.

Det är Säkerhetspolisen som utför registerkontroller mot bland annat belastnings- och misstankeregistret. Om uppgifter om personen förekommer i något register är det en särskild myndighet, Säkerhets- och integritetskyddsnämnden, som beslutar om uppgiften ska lämnas ut eller inte.

Register­kontroll­delegationen beslutar även om den kontrollerade personen ska få möjlighet att ta del av uppgifterna och yttra sig om dem innan de eventuellt lämnas ut till a­rbets- eller uppdrags­givaren.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer