Skurup och Staffanstorp överklagar slöjbeslut

2020-12-09 10:45 TT  
Demonstration utanför kommunhuset i Skurup i januari med anledning av det slöjförbud i skolan som kommunen beslutat om. Flera organisationer stod bakom manifestationen. Foto: Johan Nilsson/TT

I november slog förvaltningsrätten fast att svenska kommuner inte har någon laglig rätt att införa slöjförbud i skolan. Nu överklagar de två skånska kommuner som tvisten gäller, Skurup och Staffanstorp, beslutet till kammarrätten.

Staffanstorp har velat ha förbud mot huvudduk för barn i förskola och grundskola upp till och med sjätte klass. I Skurups fall omfattas både personal och elever i förskola och grundskola. Förvaltningsrätten kom fram till att slöjförbudet som de båda kommunerna vill införa strider mot grundlagens bestämmelse om religionsfrihet och mot Europakonventionen.

I Staffanstorps överklagan framhålls bland annat att förvaltningsrätten saknar författningsstöd för att inskränka kommunens utrymme att "ge uttryck för sin uppfattning i aktuell fråga". Skurup meddelar bara att man överklagar och anhåller om anstånd till den 30 december för att "utveckla grunderna för överklagandet".

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsdomstolarna består av förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsrätten är första instans bland förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsrätten avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter och tvister mellan företag och myndigheter.

Kammarrätterna är andra instans bland förvaltningsdomstolarna och prövar mål som tidigare avgjorts i förvaltningsrätten. Det finns fyra kammarrätter i Sverige.

Högsta förvaltningsdomstolen är sista instans bland förvaltningsdomstolarna. Det är bara de överklaganden från kammarrätten som fått prövningstillstånd som tas upp här.

Källa: Sveriges domstolar

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna