Studie: Så dåligt mår din chef

2020-02-12 11:56 TT  
Stressigare miljö pressar även chefen. Foto: Henrik Montgomery/TT

(Uppdaterad) Håll koll på chefen. Hon mår psykiskt allt sämre, visar en ny studie. Långtidssjukskrivningarna för psykisk ohälsa har ökat dramatiskt senaste sex åren. – En chef ska ständigt vara tillgänglig och sedan sitter de och skyfflar mejl på kvällstid, säger Lena-Karin Allinger, organisationskonsult på Previa.

Trenden är tydlig, chefsrollen blir mer pressad, åtminstone om man ska tro frekvensen av sjukskrivningar. Mellan 2014 och 2019 har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa nästan tredubblats, enligt företagshälsovårdsföretaget Previas studie bland 12 300 chefer.

– Ökningen som vi ser är ganska dramatisk, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Värst för kvinnor

Och den har ändrat karaktär. Korttidsfrånvaron har snarast minskat medan långtidsfrånvaron skjutit i höjden, ofta till följd av psykosociala orsaker. Allra värst är det för kvinnliga chefer, vilket enligt Lena-Karin Allinger hänger ihop med att de oftare chefar i den offentliga sektorn där personalgrupperna är större.

Allvarliga siffror, anser jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), speciellt att kvinnor toppar även den här sjukskrivningsstatistiken.

– Det är en viktig jämställdhetsfråga, säger hon.

Bra fråga

Hur hanterar hon själv stressen som chef?

– En bra fråga. Jag har barn också, det är viktigt med en arbetsplats som tillåter att man kan hämta och lämna barn, nämner hon som exempel.

I en vidare innebörd tycker hon att det är viktigt att frågan om psykisk ohälsa hamnar högt på agendan.

– Vi behöver fundera på vad som gör att vi mår så dåligt i ett av världens rikaste länder, säger Lindhagen.

Ensam chef

En typisk chefsdag är fylld av möten.

–Sedan får man hantera de andra uppgifterna på kvällstid, säger Lena-Karin Allinger.

I takt med att många företag bantar den administrativa personalen så landar de uppgifterna hos cheferna, vilket skapar stress och en känsla av att tappa kontrollen.

Fortfarande är chefer mindre långtidssjukskrivna än medarbetarna. Fokus i sjukskrivningsdebatten har därför mest kommit att handla om ickecheferna. Men vem tar hand om chefen?

– Det finns en tendens att man tappar bort chefernas arbetsmiljö. Chefer blir lätt ensamma, det är vikigt med nätverk, att ha kontakt med varandra, säger Lena-Karin Allinger.

Chefer som mår dåligt riskerar dessutom ge en spiraleffekt. Underlydande som har en chef som inte är närvarande kan spilla över på personalen i stort, i form av ökad ohälsa.

Studien i siffror

Mellan 2014 och 2019 har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa gått från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år.

För kvinnor är motsvarande ökning 49 till 113 dagar.

Ett annat sätt att visa ökningen är den totala sjukfrånvaron för chefer som ökat från 0,7 procent till över 1,2 procent. En procent motsvarar ungefär 2,5 sjukdagar per person och år.

Källa: Previa

Råd och tips

Några råd om hur ohälsan bland chefer kan motverkas:

    Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras uppifrån.

    Bryt ensamheten och etablera chefsnätverk där det ges utrymme till konkret stöd och erfarenhetsutbyte.

    Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen. Avlasta chefen administrativa uppgifter.

    Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.

    Tydliggör normer och ta fram policys kring tillgänglighet och arbetstid.

Källa: Previa

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer