Vård av barn inte semester

2010-05-17 21:00 Mattias Davidsson  

Arbetsgivaren sa nej till en mamma som ville avbryta semestern när hennes barn blev sjukt. Nekandet är ett brott mot både semesterlagen och avtalet, enligt Arbetsdomstolen.

<p>En behandlingsassistent hade semester när hennes barn blev sjukt. Kvinnan kontaktade då sin arbetsgivare, Göteborgs kommun. Hon ville avbryta sin semester och i stället vara ledig med tillfällig föräldrapenning, så kallad vård av barn eller "vab".</p> <p>Kommunen sade nej. De fyra dagarna barnet var sjukt fick inte räknas bort från semesterledigheten.</p> <p>SKTF: Behandlingsassistenten kontaktade genast kommunen. Det är ett brott mot semesterlagen alternativt kollektivavtalet att neka henne fyra dagars avbrott i semestern.</p> <p>Kommunen: Förbundets talan är preskriberad. Enligt kollektivavtalet måste förhandling vara påkallad inom fyra månader. </p> <p>Kommunen var dessutom inte skyldig att avbryta semestern. En förälder som inte behöver avstå från förvärvsarbete, har inte rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning.</p> <p>Arbetsdomstolen: Det är semesterlagens frist på två år som gäller. Därmed är förbundets talan inte preskriberad. </p> <p>Semesterlagens paragraf 15 är införd i parternas kollektivavtal. Bestämmelsen bygger på principen att ändamålet med semester är att ge arbetstagaren rekreation. Det är därför som, om det under semesterledighet infaller dag som är semesterlönegrundande, den dagen inte ska räknas som semester. </p> <p>Arbetstagaren måste genast begära att semesterdagen räknas bort. Tillfällig föräldrapenning är semestergrundande. Därför skulle behandlingsassistenten fått fyra dagars avbrott under sin semester.</p> <p>Domslut: Kommunen har brutit mot både semesterlagen och kollektivavtalet. Kommunen ska betala 30 000 kronor i allmänt skadestånd till behandlingsassistenten. </p> Läs fulltextdomen

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna