Vellinge köper ut omstridda huvudskyddsombudet

2018-09-18 09:49 Mikael Kindbom  
"Interiör från min exil på Eskilsgården, äldreboende i Vellinge", beskriver läraren och huvudskyddsombudet Lars Hemzelius själv bilden. Han har nu fått i uppgift att utföra utredningsjobb. Foto: Privat

Läraren och huvudskyddsombudet Lars Hemzelius lägger ner striden mot sin arbetsgivare Vellinge kommun. En uppgörelse ger honom 44 månadslöner plus kompetensutveckling.

Lag & Avtal skrev den 22 augusti om läraren och huvudskyddsombudet i Vellinge kommun Lars Hemzelius, 58 år, som avskedades av kommunen men fick behålla jobbet tills vidare efter ett beslut i Arbetsdomstolen.

Det som gjorde tvisten unik var att Lars Hemzelius som representant för Lärarnas Riksförbund anklagades av Lärarförbundets representant för att utgöra ett – arbetsmiljöproblem. Detta var en av de faktorer som lades till grund för avskedandet den 29 juni.

Vellinge kommun grundade inte sitt avskedande uttryckligen på Lars Hemzelius agerande som huvudskyddsombud men han har hela tiden varit övertygad om att det är det som är grunden till avskedandet.

– Allt handlar om det. De vill göra sig av med mig som huvudskyddsombud även om de inte säger det rakt ut, konstaterade han på Lag & Avtals webbsida den 22 augusti.

Vellinge kommun åberopade ett antal olika punkter till stöd för at avskeda Lars Hemzelius men det höll inte när AD fattade det interimistiska beslutet. ”Arbetsdomstolen har nu kommit fram till att övervägande skäl talar för att det inte ens fanns saklig grund för avskedandet. Kommunens anklagelseakt på nio punkter anses vara ”genomgående allmänt hållna som huvudsakligen inte är preciserade till vare sig tid, vilka personer det rör eller närmare händelseförlopp”.

Och nu ger alltså Vellinge kommun upp. I en förlikning mellan parterna som Lag & Avtal tagit del av tillerkänns Lars Hemzelius 44 månadslöner plus någon form av kompetensutveckling för 30 000 kronor mot att tvisten avslutas.

I en skriftlig kommentar till Lag & Avtal uttalar sig Lars Hemzelius på följande sätt:

"Jag har fått rätt i AD i det interimistiska beslutet. Jag har upplevt ett starkt stöd bland medlemmarna. Men lagen om anställningsskydd ger utrymme för att en skrupelfri arbetsgivare i slutändan kan köpa sig fri för 32 månadslöner. Och här har vi dessutom att göra med en kommun som inte tvekar att fara med osanning. Vem vet vilka påhitt LR hade fått höra i AD?

En process hade visserligen givit ytterligare offentlighet till kommunens omoraliska agerande. Detta torde dock redan ha framgått med all önskvärd tydlighet i den mediebevakning som förevarit, och i rapporteringen LR-Vellinges FB. En process skulle inte heller vara betydelsefull av principiella skäl. Sannolikheten att något liknande skulle inträffa i någon annan kommun än Vellinge får betraktas som försumbar”.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer