Visstidsanställda och vikarier ska få fast jobb efter två år

2007-01-04 16:01 Elisabet Örnerborg  

Regeringen vill ändra reglerna för visstidsanställda. Det ska krävas längre tid, mer än två år sammanlagt under en femårsperiod för att en visstidsanställning eller ett vikariat ska övergå i fast jobb. I stället för 14 månader för visstidsanställda och tre år för vikarier.

De regler för visstidsanställningar, som riksdagen redan beslutat om och som ska träda i kraft den 1 juli i år, vill regeringen nu ändra. Regeringens förslag finns i promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, som nu har skickats ut på remiss.
I promemorian föreslås att den som vikarierat eller haft en fri visstidsanställning hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren ska få fast jobb.
Enligt de regler riksdagen beslutade om före sommaruppehållet 2006, gäller för visstidsanställda fast anställning efter 14 månader hos samma arbetsgivare under en femårsperiod. För vikarier skulle enligt den förra regeringen treårsregeln fortsätta att gälla, proposition 2005/06:185. Det vill säga vikarien skulle få fast anställning först efter ha vikarierat sammanlagt tre år under en femårsperiod.
Den regeln vill alltså den nya regeringen ändra. Så att samma villkor ska gälla både visstidsanställda och vikarier; två år under en femårsperiod.
Regeringen föreslår också att det i stället för sex månader ska krävas mer än tolv månaders anställning under de senaste tre åren för att kunna komma ifråga för företrädesrätt för återanställning.
Å andra sidan föreslås att tiden då företrädesrätten ska gälla utökas från nio till tolv månader.
Dessutom föreslår regeringen att det ska finnas möjlighet att träffa avtal för säsongsarbete och att särbehandlingen av äldre arbetstagare slopas med hänsyn till att ett åldersdiskrimineringsförbud ska införas.
De här reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli i år så att de tidigare ändringarna i anställningsskyddslagen aldrig hinner träda i kraft. Men först ska remissinstanserna säga sitt. De är kallade till en hearing, remissmöte, om promemorians förslag den 29 januari.
Den senaste arbetsrättsutredningen, som gjordes av professorerna Niklas Bruun och Jonas Malmberg, ledde också till förslag som skulle underlätta tidsbegränsade anställningar. De föreslog 18 månaders fri visstidsanställning under fem år.
- Grundtanken i vårt förslag var visserligen att man skulle göra det lättare att göra tidsbegränsade anställningar, men om det fanns ett fortsatt behov av arbetskraft så skulle man hitta modeller för att slussa in folk på fasta jobb. Vårt förslag var också kopplat till ett sanktionssystem, säger Jonas Malmberg.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer