Senaste nytt om arbetsrätt den 15 september

2021-09-15 12:13 Mattias Croneborg  

Domar

Arbetsdomstolen meddelar inga domar i veckan

Stämningsansökningar

Anställda ska ha blivit utan en månadslön

Krockade truckföraren med flit?

Partner Entreprenad vill återvinna mål

Avskrivningar

 

Stämningsansökningar

Anställda ska ha blivit utan en månadslön

Kommunal Stockholms län stämmer Proffsystern i Stockholm AB. Saken gäller fordringar på lön, semesterersättning och övertidsersättning.

Fordringarna ska ha skett i samband med en verksamhetsövergång och gäller för sju medlemmar.

Förutom de uteblivna ersättningarna yrkar förbundet 155 000 kronor i allmänt skadestånd till medlemmarna. För egen del yrkar förbundet ett allmänt skadestånd på 75 000 kronor för brott mot kollektivavtalet.

Den största delen av anspråken kommer av att det företag där medlemmarna hade sin tidigare anställning betalade efterskottslön. I samband med övergången fick medlemmarna, enligt förbundet, ingen lön från vare sig det gamla eller nya företaget under en månad.

Ombud är förbundsjuristen Maria Fridolin på LO-TCO Rättsskydd AB.

8 september mål A 127/21

 

Krockade truckföraren med flit?

Handelsanställdas Förbund stämmer Dagab Inköp & Logistik AB och Svenska Handel för ogiltigt avskedande. Förutom ersättning för utebliven lön yrkar förbundet ett allmänt skadestånd på 200 000 kronor.

Medlemmen har varit anställd som truckförare på ett lager. Konflikten handlar om att medlemmen kom körande med sin truck och kolliderade med en annan truck.

Förbundet beskriver kollisionen som mindre allvarlig, men att det utbyttes en del hårda ord mellan de inblandade truckförarna. Förbundet påpekar att gångarna i lagret är smala och på vissa ställen kan inte truckarna möta varandra utan att kollidera eller att det uppstår risk för kollision.

Den aktuella incidenten ska ha hänt i en sådan passage.

Den andra truckföraren uppfattade att medlemmen hade kolliderat med flit och anmält det högre upp i organisationen.

Medlemmen fick en skriftlig erinran och blev senare avstängd från sitt arbete under tiden som arbetsgivaren utredde det inträffade. Den 11 november, ett par veckor efter kollisionen, blev medlemmen avskedad.

Förbudet skriver att medlemmen under sin långa anställningstid aldrig tidigare har varit inblandad i någon incident med truckar. Han har inte heller fått någon tillsägelse eller liknande för någon form av misskötsamhet.

Ombud är förbundsjuristen Sussanne Lundberg på LO-TCO Rättsskydd.

10 september mål A 128/21

 

Partner Entreprenad vill återvinna mål

Partner Entreprenad i Sverige AB förlorade i förra veckan en tredskodom i AD (dom 49/21) och dömdes till allmänt skadestånd på närmare en miljon kronor, se Senaste nytt om arbetsrätt den 8 september under rubriken ”tredskodom”.

Nu söker bolaget återvinning och vill att AD provar målet på nytt. Bolaget yrkar också på att AD väntar med att verkställa tredskodomen till dess att målet är slutligt avgjort.

Ombud för bolaget är Hans Melin på Juristkonsult i Halmstad.

13 september, mål A 73/21

 

Avskrivningar

Elysics AB – fordran

En privatperson med ombudet jur.kand. Claes Åberg, på Åberg & Fahlander HB, hade överklagat Göteborgs tingsrätts dom i mål TI 4853-20. Motpart var Elysics AB med ombuden advokaten Tobias Hamrin och jur.kand. Emilia Larson på Advokatfirman Delphi. Saken gällde en fordran.

Den 13 september avskrev AD mål B 78/21 då man inte beviljade prövningstillstånd.

 

Columbus Sweden AB – inhibition intrångsundersökning

Fyra privatpersoner med ombuden advokaterna Peder Oxhammar och Magnus Stålmarker på Baker & McKenzie hade överklagat Linköpings tingsrätts dom i mål T2435-21. Saken gällde inhibition, intrångsundersökning. Motpart var Columbus Sweden AB med ombuden advokaterna Anders Nordström och Tobias Norman på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Den 10 september avslutade AD mål B 56/21 och B 67/21 då man avslog överklagandet.

 

Ängelholmshem – ogiltigt avskedande

Fackförbundet Ledarna med ombuden chefsjuristen Sara Kullgren och förbundsjuristen Anna Lindvall Olsson hade stämt Ängelholmshem och Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, för att bolaget hade avskedat en hög chef utan att det enligt förbundet ens skulle ha funnits saklig grund för uppsägning, se Senaste nytt om arbetsrätt den 9 december 2020 under rubriken ”Ledarna: Avskedandet var politiskt”.

Ombud för Ängelholmshem och Fastigo var advokaterna Erik Danhard och Elin Pettersson på Kanter Advokatbyrå.

Den 9 september avslutade AD mål A 123/20 sedan parterna förlikts.

 

Region Skåne – ogiltigt avskedande

Läkarförbundet, med ombudet förbundsjuristen Jessica Berlin på LO-TCO Rättskydd, hade stämt Region Skåne för ogiltigt avskedande av en läkare, se Senaste nytt om arbetsrätt den 26 maj 2021 under rubriken ” Läkarförbundet: Fel att avskeda läkare som dömts för hustrumisshandel ”. Ombud för Region Skåne var arbetsrättsjuristen Katarina Bergström på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Den 9 september avslutade AD mål A71/21 sedan parterna förlikts.

 

Cytiva Sweden – föreningsrättskränkning

IF Metall med ombudet förbundsjuristen Jessica Berlin på LO-TCO Rättsskydd hade stämt Cytiva Sweden AB och Teknikarbetsgivarna för föreningsrättskränkning och brott mot förtroendemannalagen. Se Senaste nytt om arbetsrätt den 11 augusti 2021 under rubriken ”Cytiva Sweden AB ska ha hindrat facket”.

 Den 8 september avskrev AD mål A 121/21.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna