Sponsrad

Hur blir ditt kunskapsföretag en ”thought leader”?

Hur marknadsför man ett kunskapsföretag? Hur bygger och förstärker man successivt sin position som ”thought leader”? Frågan är mångfacetterad och komplex, men högst relevant för de flesta konsultbolag och andra kunskapsintensiva tjänstebolag som säljer och levererar komplexa B2B-tjänster.

Sponsrad

”Våra träffar ger ett otroligt mervärde för hela gruppen”

Lag & Avtals arbetsrättsliga nätverk träffas fem gånger per år och fördjupar sig i de arbetsrättsliga frågorna under olika former. Det är ett mycket uppskattat nätverk som både ger unika lärdomar om branschen och ett stort kontaktnät, berättar nätverksledare Åsa Erlandsson.

Sponsrad

Snart börjar EU:s nya dataskyddsregler gälla i Sverige

Nästa år börjar nya regler för dataskydd gälla inom hela EU liksom i Norge, på Island och i Liechtenstein. Vad behöver ditt företag göra för att efterleva de nya reglerna och undvika att drabbas av kostsamma sanktionsavgifter? Den 1 juni arrangerar Affärsvärlden, Ny Teknik, Dagens Media & Lag & Avtal ett heldagsseminarium som hjälper dig att få grepp om de nya reglerna och förbereda dig för förändringen.