Tidningen

Tidningen

Utsatt furir: Jag borde ha gått till bataljonschefen i stället

Sextrakasserier. Hon hade fått nog och begärde entledigande. Försvarsmakten hade bara hört att hon längtade hem, därför var det inte provocerad uppsägning, avgjorde Arbetsdomstolen. – Hade jag utsatts i dag hade jag struntat i befälsordningen och gått upp till bataljonschefen i stället. Och jag hade inte använt fina ord som jag gjorde då. Jag var så väluppfostrad, säger Carolina Malmquist.

Tidningen

Provocerad att säga upp sig – det här gäller

Framtvingad. Den anställda kan ha ställts inför valet att säga upp sig själv eller annars bli uppsagd. Eller så har hen blivit så dåligt behandlad av arbetsgivaren att det är omöjligt att vara kvar på arbetsplatsen. För att arbetstagarens uppsägning då ska ses som en uppsägning från arbetsgivarens sida krävs att arbetsgivaren brutit mot god sed på arbetsmarknaden eller annars handlat otillbörligt. ⊲

Tidningen

Mötet med arbetsgivare kan avgöra fallet

Strategier. Arbetsdomstolen fäster stor vikt hur själva mötet går till då en anställning avslutas: hur arbetsgivaren har agerat. Det visar ett fall med en kyrkoherde där AD gick på arbetsgivarens linje.

Tidningen

65-årig avtalshistoria bemöts med tre bokstäver

PÅ PLATS I AD. Under dagen kommer fackförbundets ombud Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd gå tillbaka 65 år i tiden för att beskriva avtalens utformning. Facket kommer också att kalla vittnen som varit med i förhandlingarna ända tillbaka till 1970-talet för att driva tesen att avtalen och andemeningen i avtalen varit att det krävs en överenskommelse mellan facket och arbetsgivaren för att införa ackordssystem för lagerarbetarna.

Tidningen

Tredskodom

Seko, Service- och kommunikationsfacket stämde Bottnia Berg AB för brott mot kollektivavtalet för att ha avskedat utan grund.

Tidningen

Stadfäst förlikning

Svenska Transportarbetareförbundet stämde bolaget Kasbi Petroleum AB och Motorbranschens Arbetsgivareförbund för kollektivavtalsbrott på grund av utebliven lön och semesterersättning till ett servicebiträde.

Åsikter

Om Paolo Roberto varit anställd

KRÖNIKA. Under mina år som arbetsrättslig rådgivare har jag haft flertalet diskussioner med arbetsgivare som har velat avsluta en anställningsrelation med en arbetstagare som på sin fritid begått omoraliska och ibland olagliga handlingar.

Arbetsrätt

”Coronakrisen ställer allt på sin ände”

MOT VÄGGEN. Mats Green tror att coronakrisen kommer att stöpa om svensk arbetsmarknad i grunden. Nu företräder han Moderaterna som vill se ännu större statliga akutinsatser.