Tidningen

Tidningen

”Vi jobbar med konsumentupplysning”

Domar, åtal och fängelse­straff. Söktjänsten Beinformed tar fram information om arbetssökande som tidigare inte varit tillgänglig.– Vi ägnar oss åt konsumentupplysning, säger Mikael Ekman, vd för Beinformed.

Tidningen

Gdpr är lagen som sätter ramarna

Gdpr. Det som kommer fram i en bakgrundskontroll får inte lagras, och senast inom en månad måste du informera den arbets­sökande om allt som kommer fram. Gdpr-experten Karl-Fredrik Björklund, advokat och partner på Advokatfirman Carler, reder ut vad som g­äller.

Tidningen

Domsrätt för internationella vd-avtal

Personer i företagsledande ställning skyddas inte av domsrättsreglernas specialregler för anställningsavtal om de själva upprättat sina anställningsavtal och själva haft kontroll över den person som anställde dem.

Tidningen

Lägre löner för nya lärare inte åldersdiskriminerande

Det var inte åldersdiskriminerande att sänka ingångslönerna för lärare i Irland med hänsyn till det irländska budgetunderskottet. Det fastslår EU-domstolen i en dom i ett mål mellan två irländska lärare och Irland.

Tidningen

Ingen disciplinpåföljd för examenshandläggaren

Examenshandläggaren lastades för att ha försökt få ledighet utan lön och för att ha försökt ta ut examen utan tillräckliga poäng med hjälp av en kollega. Arbetsdomstolen anser inte att staten har lyckats visa att handläggaren gjorde fel.

Tidningen

Ledarna förlorar mot Stampen i mål om nedskrivna löner

Sju anställda hos bolag i en medie­koncern hade avtal om att deras anställningar skulle upphöra och att de fram till dess skulle få motsvarande månadslön. Efter beslut om företagsrekonstruktion skrevs beloppen ned. Ledarna krävde då full ersättning till de sju.AD: De har fått korrekt betalt.

Tidningen

Arbete hemifrån emot order var arbetsvägran

Programutvecklaren fortsatte att arbeta hemifrån, trots arbetsgivarens order att börja jobba på kontoret. Till skillnad från tingsrätten anser AD att det var skäl för avsked.