Tidningen

Tidningen

"Problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv"

NYA LAS. Advokatsamfundet riktar benhård kritik mot förfarandet när Las-överenskommelsen överförs till lagstiftning. Regeringens förfarandet med förslaget är problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv, skriver samfundet i sitt remissvar.

Tidningen

Saco: Snurrigt värre i nya Las

NYA LAS. En arbetstagare kan plötsligt stå med två anställningar och arbetsgivare, konstaterar Saco i sitt remissvar som vill att bristerna rättas till.

Tidningen

SKR ryter ifrån om att ställas utanför

NYA LAS. Arbetsgivarna i SKR, liksom Arbetsgivarverket, har inte fått delta i utformningen av nya Las. Företrädare för hela arbetsmarknaden måste ha samma möjligheter att medverka i fortsättningen, kräver de båda i remissvaren på Las-paketet.

Tidningen

Seko om nya Las: Ytterst anmärkningsvärt

LAS. Bland de kritiska LO-förbunden till Las-paketet är Seko först ut med ett remissvar som sågar förslaget. Förändringarna är inte i närheten av att lösa de gigantiska problemen på arbetsmarknaden, skriver förbundet.

Tidningen

Parterna kan inte kräva förslag från kommissionen

EU-DOM. Kommissionen är inte skyldig att lägga fram förslag som arbetsmarknadens parter på unionsnivå begär. Det fastslog EU-domstolen i en dom som bekräftar kommissionens tolkning av de fördragsfästa reglerna om social dialog på arbetsrättens område.

Tidningen

Han blir Teknikföretagens nya chef i Bryssel

ANSTÄLLNINGSINTERVJUN. Daniel Wennick blir Teknikföretagens nya chef i Bryssel från slutet av oktober. – Självklart värnar vi om den svenska modellen. Men det är inte bara en svensk modell.

Tidningen

Arbetsgivarverket sågar AD-dom om lots

Lotsen som fyllt 60 år ville fortsätta arbeta enligt samma lokala avtal som han haft hela tiden. När Sjöfartsverket gick med på det stämdes verket i AD av lotsens fackförbund och vann i AD. Men motparten Arbetsgivarverket är mycket kritiskt till AD:s dom.