Tidningen

Åsikter

Företags framtid vilar i Tillväxtverkets famn

LEDARE. I kristider får svenskarna bekanta sig med myndigheter som i vanliga fall för en undanskymd roll i offentligheten. Svårslagen etta på den listan är Folkhälsomyndigheten. För personer som sysslar med personalfrågor och arbetsrätt är nog Tillväxtverket god tvåa.

Nyheter

4 frågor till Göran Trogen om Almega-boken

Nästa år är det 50 år sedan Göran Trogen anställdes som förhandlare och arbetsrätts­jurist i Allmänna Gruppen, före­gångaren till Almega, som bildades 1993. De 35 åren, de sjutton senare som vd, finns som grund för hans bok Berättelsen om Almega från förlaget Vulkan.se.

Tidningen

Expert: Rätt att trotsa slöjförbud

Regeringsformen. Rektorerna i Skurup vägrade genomföra kommunstyrelsens beslut om slöj­förbud i de kommunala skolorna.Och enligt Victoria Enkvist, lektor i offentlig rätt vid juridiska institutionen vid Uppsala univer­sitet, har de laglig rätt att säga nej.Förbudet har också överklagats av Vänsterpartiet till förvaltningsrätten.

Tidningen

Kocken fick rätt till lön

Tingsrätten dömde ut lön, semesterersättning och skadestånd. Arbetsdomstolen håller i huvudsak med, men ändrar vissa belopp.

Tidningen

Undantag för familj gäller trots skilsmässa

När arbetsgivaren har anställt familje­medlemmar omfattas de inte av anställningsskyddslagen. Men ska familje­medlems­undan­taget tillämpas även på makar som tagit ut skils­mässa? Och gäller undantaget om skilsmässan gick igenom för tio ­månader sedan? Ja, avgör AD.

Tidningen

Före detta vd röjde företagshemlighet

C-Rad Imaging AB stämde sin före detta vd för att han hade röjt C-Rads företagshemligheter när han i sitt nya bolag vidareutvecklade den upp­finning han varit med att ta fram för ­C-Rads räkning.Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens dom till bolagets fördel.

Tidningen

Mannen hade inte det ekonomiska ansvaret

Bolagets företrädare kallade mannen sin högra arm. Men han hade inte det ansvar för ekonomin i bolaget och för insättningen av kontanta medel som bolaget gjort gällande, avgör Arbetsdomstolen.

Tidningen

Stadfäst förlikning

Byggnadsarbetareförbundet stämde SHS Gruppen AB. Tvisten handlade om lön och kollektivavtalsbrott.