Tidningen

Tidningen

Pensionsstiftelse förlorar EU-tvist värd 100 miljoner pund

Det var fel att retroaktivt höja pensionsåldern för kvinnor till 65 år, även om syftet var att uppnå likabehandling mellan könen. Det konstaterar EU-domstolen i en tvist vars utslag kan kosta en engelsk pensionsfond 100 miljoner brittiska pund.

Tidningen

Lång finsk semester skyddas inte av stadgan

De semesterdagar som finska arbetstagare är garanterade enligt nationella kollektivavtal och som överskrider arbetstidsdirektivets minimikrav är inte föremål för EU-rätten. Stadgans horisontella direkta effekt är följ­akt­ligen inte tillämplig för sådana semester­dagar.

Tidningen

AD: 365 dagar på ett år

Mannens visstidsanställning borde ha övergått i en tillsvidareanställning efter 721 dagar, enligt Las regel om att den som arbetat sammanlagt två år under en femårsperiod ska få fast jobb. Det ansåg Fackförbundet ST – men Linnéuniversitetet menade att det fattades tio dagar. Nu har Arbetsdomstolen svaret.

Tidningen

Stapling av visstid kan vara indirekt könsdiskriminering

Österrikiska regler om olika staplingsperioder av visstidsanställningar för del- respektive heltidsarbetande är indirekt diskriminerande mot kvinnor om de negativt påverkar en betydligt större andel kvinnor än män.Det fastslår EU-domstolen i en dom om en forskare som var visstidsanställd i tolv år på ett universitet i Wien.

Tidningen

Tribunalen tystar EU:s sociala dialog

Kommissionen är inte skyldig att lägga fram förslag som arbetsmarknadens parter på unionsnivå begär. Det fastslår tribunalen i en dom som tolkar innebörden av de fördragsfästa reglerna om social dialog på arbetsrättens område.