Tidningen

Åsikter

Vad gör vi när jobben tagit slut?

LEDARE. Hela 65 procent av alla som nu går i grundskolan kommer att ha jobb som inte finns i dag, enligt Nox Consultings vd Pernilla Ramslöw. Med två barn i grundskolan är det klart att jag funderar över vad det innebär.

Tidningen

AD-dom stängde dörren för chefsjobbet

Arbetsdomstolens nya praxis har skakat om grunderna för statliga till­sättningar. Regeringsformens bestämmelse om att förtjänst och skicklighet ska styra rekryteringen blir svårare att efterleva. Myndigheterna behöver i praktiken inte lyda de statliga överklagandenämnderna.Nu väntar många på att regeringen ska ingripa. I centrum står tre kvinnliga poliser som sökt men blivit bortvalda vid tillsättning av chefsjobb.

Fråga Experten

Kan jag kräva att bli intervjuad?

EXPERTFRÅGA. Arbetsgivaren har nu utlyst en tjänst och jag vet att jag skulle göra jobbet bra. Kan de ändå strunta i att intervjua mig?

Arbetsdomstolen

Hon fick rätt – men ändå fel

Marie Jarnérus gick miste om chefsjobbet i Arbetsdomstolen: – Efter AD:s dom kan man anställa kompisar eller folk man gillar.

Tidningen

Städare hade rätt att överklaga avskedande från aktiebolag

En privatperson överklagade en dom och en mellandom från Södertörns tingsrätt. Målen gällde i grunden ett avskedande i strid mot Las.Men frågan som Arbetsdomstolen skulle ta ställning till var en annan: Var personen anställd av ett aktie­bolag eller en enskild firma med snarlikt namn?