Tidningen

Tidningen

”Det funkar inte längre med samma budskap till alla”

MEDLEMSTAPP. Den fackliga organisationsgraden minskar främst bland arbetareförbunden.– Vi värvar visserligen fler än någonsin, men vi förlorar många också. Framför allt är det pensionärer och äldre som lämnar, säger Jonas Ivman, ombudsman på LO.

Tidningen

Från klasskämpe till superhjälte

KAMPEN OM MEDLEMMARNA. De svenska fackförbunden har tappat 15 procent av medlemmarna de senaste 20 åren. Nedgången antas bland annat bero på ändrade avdragsregler, att branscher och grupper där facken traditionellt varit starka har krympt och ändrade värderingar. Samtidigt har Unionen gått rakt mot strömmen och ökat sitt medlemsantal med över 30 procent sedan 2008.

Tidningen

Österrikisk löneberäkning är förenlig med EU-rättens krav

Efter att EU-domstolen fastställt att den österrikiska lag som avgör lönenivå för statligt anställd tågpersonal var åldersdiskriminerande reformerades lagen för att möta EU-rättens krav.Den nya lagen är inte diskriminerande, konstaterar nu EU-domstolen i en dom som rör en arbetstagare som ansåg sig ha blivit åldersdiskriminerad eftersom all hans erfarenhet inte räknades.

Tidningen

Ekonomiassistenten fick rätt i AD

Tingsrätten ansåg att en avskedad ekonomiassistent ”vunnit målet till fem procent och förlorat till 95 procent”. Men Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens beslut helt till den avskedades fördel. Det anses inte bevisat att ekonomiassistenten spridit uppgifter hon tagit del av i jobbet, vilket hon avskedades för.

Tidningen

Får säga nej till export av arbetslöshetsförmån

Det är upp till nationella myndigheter att besluta om hur socialförsäkringsförordningens möjlighet att exportera arbetslöshetsersättning till annan stat ska förlängas utöver den normala tremånadersperiod som gäller enligt förordningen.

Tidningen

Forskaren: ”Dags att reformera las”

KARTLÄGGNING. Det strikta svenska anställningsskyddet hämmar landets produktivitet och behöver därför reformeras. Det menar ekonomie doktorn och forskaren Eva Uddén Sonnegård. LO-ekonomen Thomas Carlén är dock kritisk till att det skulle vara en förklaring till minskad produktivitet.