Tidningen

Tidningen

6 frågor till Johan Alfonsson…

… som doktorerar vid Göteborgs universitet på sin avhandling Alienation och arbete – Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen.

Tidningen

LO och TCO: De nordiska modellerna är hotade

Minimilöner. Europafacket är djupt splittrat i frågan om minimi­löner. Det står klart sedan majoriteten av medlemmarna be­slutat sig för att stödja ett tvingande ­EU-direktiv.Beslutet går på tvärs mot de nordiska facken, som nu har tagit egna kontakter med EU-kommissionen.

Åsikter

Den enskildas kontrollmakt

LEDARE. Vad diskuterades mest inom arbetsmarknadspolitiken för ett år sedan? Las-utredningen var visserligen tillsatt, men hade jobbat så kort tid att spekulationerna om dess slutsatser inte hade tagit fart. Coronan var en ickefråga. Det skulle dröja ett par månader innan rapporteringen från Kina började.

Tidningen

Visselblåsare ändrar historien– men är nya lagen rätt väg?

Visselblåsare har skrivit om historien. Läckan med Pentagon Papers ändrade synen på den amerikanska presidenten Lyndon B Johnson och Vietnamkriget. I Sverige skulle utrikesminister Sten Andersson (S) tvätta vapenbyken offentligt. Men Ingvar Bratts avslöjande om Bofors blev till en stor belastning för regeringen. Visselblåsare är beroende av ett juridiskt skyddsnät. Men hur det nya skyddet kommer att fungera är juristerna oeniga om.

Fråga Experten

Kan säljare gå till konkurrent trots klausul?

EXPERTFRÅGA. En av våra säljare har meddelat att hon ska börja jobba hos en konkurrent direkt efter uppsägningstiden. I avtalet har vi en klausul att säljaren måste vänta sex månader.