Tidningen

Tidningen

Skulle förhandlat

Företaget Akalla Garaget AB skulle ha förhandlat med IF Metall om kollektiv­avtal, eftersom det fanns minst en medlem bland de anställda.

Tidningen

Visselblåsare mot diskriminering måste skyddas

En person som larmar om att det förekommer diskriminering på en arbetsplats måste åtnjuta förstärkt anställningsskydd med hänsyn till EU-rätten. Det fastslår EU-domstolen i en dom som underkänner den belgiska jämställdhetslagen.

Tidningen

Fel avskeda handläggare på Migrationsverket

Migrationsverket avskedade en handläggare för att ha sökt i myndighetens databas.Trots att det var otillåtet är det inte skäl för vare sig uppsägning eller avskedande, slår AD fast.

Tidningen

Medbestämmanderätt legitimerar inte undantag

EU-rättens regler om offentlig upphandling är tillämpliga trots att beslutet att tilldela en viss anbudsgivare ett kontrakt görs genom ett kollektivavtal. Det fastslår EU-domstolen i ett mål som rör val av kapitalförvaltare för försäkringskassa enligt österrikisk rätt.

Tidningen

Rätt att säga upp polis som hade kriminell partner

Säkerhetsbeslutet i sig var inte tillräckligt för uppsägning av polisen. Men hennes sammantagna agerande till förmån för sin partner framom sin skyldighet som polis var saklig grund, konstaterar AD.