Tidningen

Tidningen

Förälder måste inte ges anpassade arbetstider

Det finns inte någon EU-rättslig bestämmelse som ger föräldrar rätt till bekväm arbetstidsförläggning. Det fastslår EU-domstolen i en dom om en spansk arbetstagare som ville slippa att arbeta treskift för att kunna förena yrkesliv med familjeliv.

Tidningen

”Facken borde besöka varenda arbetsplats”

Utnyttjade. Risken för att människor utnyttjas på arbetsplatser i Sverige ökar. Kollektivavtal, ökat fackligt engagemang, poliskontroller och identitetsbrickor tros kunna hjälpa. Men på Fackligt center för pappers­lösa vill man inte ha fler poliser på arbets­platserna.

Tidningen

Ledarskap i nytt ljus

Forskning. I en komplex och mer snabbrörlig värld blir ledar­utveckling i organisationer viktigare – men också svårare. I ett nyligen avslutat projekt vill forskarna vidga synen på vad ledarskapsutveckling är.

Tidningen

”Jag kände historiens vingslag när jag gick igenom porten”

Huvudförhandling. I somras utsågs leda­möterna som inte är anställda av Arbetsdomstolen för nästa treårsperiod.Tre nya namn finns bland de ordi­narie ledamöterna. Två av dem har tidigare varit ersättare, men förhandlaren Stefan Lagervall, utsedd efter förslag från Arbets­givar­verket, är helt ny.