Tidningen

Tidningen

Fackförbunden vill förhandla om anställningsskyddet

UPPGÖRELSE. Den fackliga kritiken från LO, TCO och Saco är skarp mot de föreslagna förändringarna i Las. Samtidigt finns fackliga förhoppningar om att lösa frågan förhandlingsvägen – en lösning som arbetsgivarna inte utesluter.

Tidningen

Ulrika Boëthius: Nordea vill skapa dramatik

ÖVERENSKOMMELSER. Varje besked om neddragning skapar oro bland personalen. Därför är det viktigt att alla vet att det kommer att gå rätt till och att ingen kommer att behöva känna sig utpekad. Ändras Las kommer oron öka, konstaterar Ulrika Boëthius, ord­förande för TCO-förbundet Finansförbundet.

Tidningen

Spelet om turordningen

Vad och vem ska avgöra vem som blir uppsagd vid arbetsbrist? Frågan har ställts av och till sedan lagen om anställningsskydd kom till 1974.Nu kräver samtliga allianspartier förändringar. Regeringen ser det som en valfråga men facken vill hellre att det ska förhandlas mellan parterna. Samtidigt visar forskning att AD:s tolkning av lagen inte alls är densamma som för 40 år sedan.

Tidningen

Expert: tydlig förändring i tolkningen av lagen

TVISTEFRÅGA. Sättet att tolka Las har ändrats. Utvecklingen har inneburit att synen på tillräckliga kvalifikationer har fått ökad betydelse jämfört med anställningstid, enligt forskare.

Tidningen

”Det är allvarligt att ingripa i konflikträtten”

MOT VÄGGEN. Ronny Wenngren, Elektrikernas förra förhandlingschef, är sekreterare i regeringens stridsåtgärdsutredning. Han är orolig för vilka konsekvenser den kan få. Därför var det självklart att tacka ja.

Tidningen

Anéa Elfving, ombudsman på Seko.

GULDKLOCKAN. Du började jobba på Seko 1995. Först som assistent på kontoret i Sundsvall och sedan 2000 som ombudsman i Gävle och Stockholm. Vad var det som lockade dig till Seko?

Tidningen

Oenighet om bevisbördan vid diskriminering

FÖRSLAG. Tydligare regler om bevislättnad i diskrimineringsmål föreslås i en statlig utredning.Remissinstanserna har nu kommit med sina svar och de är splittrade - både om behovet och förslaget.

Tidningen

DO: Tolkningen är en viktig fråga

OLIKHETER. Det finns en skillnad i synen på hur bevisbörderegeln ska tolkas mellan DO och AD, påpekar Martin Mörk på DO.Om ett förtydligande av regeln kan göra någon skillnad återstår att se.