Tidningen

Arbetsdomstolen

”De har blivit en vanligare måltyp i AD”

Tvister om konkurrensklausuler och företagshemligheter blir vanligare, men de är fortfarande bland de minst vanliga tvisttyperna, konstaterar Cathrine Lilja Hansson, ordförande i Arbetsdomstolen.

Arbetsrätt

Inget Silicon Valley med svenska regler

Konkurrensklausulerna skapar en inlåsning på arbetsmarknaden som står Sverige dyrt. Reglera dem därför hellre i lag än i kollektivavtal, anser professor Bengt Domeij.

Nyheter

”Heltid kan aldrig vara norm i besöksnäringen”

ANSTÄLLNINGSINTERVJUN. Jonas Siljhammar är ny vd på Visita. Han blev källarmästare som 21-åring och brinner för arbetsgivarfrågor. – Vi är den snabbast växande basnäringen och en viktig jobb- och integrationsmotor.

Arbetsrätt

Kan vi avskeda kollegan som tafsar?

EXPERTFRÅGA. Som chef var första tanken att avskeda honom, men jag tvekar eftersom det inte skedde på arbetet. Har jag rätt att göra det?

Arbetsrätt

”Konflikten är en politisk grundsten”

PROFILEN. – Vi vill inte ta bort stridsrätten, vi vill ha proportion. Jessica Polfjärd, Moderaternas nye talesperson i arbetsmarknadsfrågor, räds inte konflikter.

Avtalsrörelsen

”Jag känner mig inte som en maffiamoder”

MOT VÄGGEN. Kommunal anklagas för att ha uppfört sig maffialikt i avtalsförhandlingarna. Här berättar avtalssekreteraren, Lenita Granlund, hur hon ser på den saken.

Tidningen

Diskriminerande ersättning för arbetslös lokalvårdare

En lokalvårdare i Spanien som arbetade deltid blev uppsagd. Hon hade arbetat långa pass några få dagar i veckan men fick bara arbetslöshetsersättning för de dagar hon varit i tjänst. EU-domstolen slår fast att ersättningen i stället bör grunda sig på antalet arbetade timmar.

Tidningen

Provanställningen avslutades korrekt

En bilmekaniker sades upp efter provanställning, men anser själv att den övergick i en tillsvidareanställning som han avskedades ifrån. AD konstaterar att provanställningen upphört.

Tidningen

Arbetsbrist var inte fingerad

En anställd vid ett asylboende sades upp på grund av arbetsbrist, men den uppsagda mannen hävdade att den var fingerad. Arbetsdomstolen slår fast att det visst rådde arbetsbrist.

Tidningen

Veckovila ska ges under varje sjudagarsperiod

Arbetstidsdirektivet ska tolkas så att det ger arbetstagare rätt till 24 timmars veckovila under varje sjudagarsperiod, fastslår EU-domstolen i en dom som rör en portugisisk kasino­arbetare.