Tidningen

Tidningen

Fel att ta med 21 kunder till nya verksamheten

En redovisningskonsult hade efter avslutad anställning fortsatt att arbeta med 21 av sin tidigare arbetsgivares kunder. Han bröt därmed mot konkurrensklausulen i sitt anställningsavtal.

Tidningen

Barnmorskornas semester fick ändras

Fem barnmorskor i Norrköping hade beviljats semester med start i mitten av juli.På försommaren ändrade arbets­givaren semesterperioderna. Det stred inte mot lag eller avtal.

Tidningen

Intern oenighet i PTKstoppar nya förhandlingar

Förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv om ett nytt omställningsavtal bröt samman 2015.– Det vore bra om vi snart kunde få en fortsättning på diskussionerna, säger Peter Jeppsson, vice vid för Svenskt Näringsliv.

Tidningen

Så jobbar TCO vidare med kompetensförsörjning

Om förslaget med kompetenskonton från år 2000 blivit verklighet skulle ganska många ha kommit upp till det maximalt tillåtna beloppet på tolv inkomstbasbelopp. De skulle då ha haft 738 000 kronor på sitt konto.– Men diskussioner om kompetenskonton förs inte längre, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. Nu läggs fokus på att ändra i högskolan.