Tidningen

Nyheter

”Det är starkt fokus på a-kassan just nu”

ANSTÄLLNINGSINTERVJUN. Johan Ahlgren börjar som kommunikationschef för Sveriges a-kassor den 14 april. Han vill stärka organisationens röst i den politiska debatten om arbetslöshetsförsäkringen.

Tidningen

Vi försäkras om att beredskapen är god

KRÖNIKA. Jag är en så kallad självutnämnd expert på coronavirusepidemin. Min misstro gentemot Folkhälsomyndigheten förklaras varken av desinformation eller panik, utan beror på det märkliga faktum att jag fått rätt.

Tidningen

Pastorat måste betala kostnaden för utköp

Köpings pastorat betalade aldrig ut pengar enligt avslutsavtalet med Kyrkans akademikerförbund. Nu måste de betala det ursprungliga ­beloppet plus ränta, allmänt skadestånd och motpartens rättegångskostnader, avgör Arbetsdomstolen.

Tidningen

Ändring av avtal var arbetsbrist

Stämning. Med hot om uppsägningar på grund av arbetsbrist lyckades ett assistentbolag avskaffa storadelar av anställningsskyddet för personalen. Det var helt lagligt, enligt Arbetsdomstolen.

Tidningen

Internettjänsten för spridd för att vara företagshemlighet

Systemet för kemikaliehantering som Intersolia Ltd hade utvecklat var alltför spritt för att vara en företagshemlighet, avgör Arbetsdomstolen. Däremot var det fel av en tidigare anställd att ta med sig kunddatabasen till det nya bolaget.

Tidningen

Stadfäst förlikning

Handelsanställdas förbund stämde Top Livs i Sweden AB i Skövde för brott mot kollektivavtalet och brott mot semesterlagen.