Tidningen

Tidningen

"Våra grupper måste ha kompensation"

INFÖR AVTALSRÖRELSEN. Parterna utanför industriavtalet varnar för en stökig avtalsrörelse. Fortsatt hög inflation riskerar att utlösa en kompensationskarusell.

Tidningen

"Vi utgår från att Riksbanken gör sitt jobb"

INFÖR AVTALSRÖRELSEN. Inflationen får Riksbanken se till att pressa ner. Sedan kan industriavtalets parter sätta märket rätt så att lönerna inte drar i gång en inflationsspiral.

Tidningen

Senaste domarna från AD

ARBETSDOMSTOLEN. Fyra brandmän i beredskap var deltidsanställda i den bemärkelsen som avses i Las och arbetsgivaren bröt mot bestämmelsen genom att inte erbjuda dem lediga heltidsanställningar. Läs alla referat från AD:s domar.

Tidningen

Är svensk rätt förenlig med bemanningsdirektivet?

KOMMENTAR: Under förutsättning att Las-förändringarna träder i kraft senare i år kommer det inte längre råda ovisshet om svensk rätt är förenlig med direktivets krav på åtgärder mot missbruk av flera på varandra följande uthyrningar.

Tidningen

Uthyrning måste vara tillfällig

EU-DOM. Bemanningsdirektivet förutsätter att uthyrning av arbetstagare görs tillfälligt och att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att förhindra flera på varandra följande uthyrningar till samma kundföretag.

Tidningen

”Ibland går det tufft till"

TEMA FÖRHANDLINGAR. Tonen mellan parterna kan variera under arbetsrättsliga förhandlingar. Bäst blir resultatet om det finns en respekt för att de företräder olika intressen. Det är företrädare för fack och arbetsgivare eniga om.

Tidningen

Myndighet varnar för oseriösa jurister

KONTROLL. Konsumentverket varnar sedan i förra veckan för oseriösa arbetsrättsjurister. Bakgrunden är de många anmälningarna mot Rive och Arbetsrättsexperten från missnöjda arbetstagare som känner sig lurade av deras arbetsmetoder och som fått dyra fakturor.

Tidningen

Förhandlare med gemensam agenda

KOLLEKTIVAVTAL. Lärarfacken och SKR är eniga om att arbetsmiljön för lärare måste förbättras. Men medan facken vill ha ett så detaljerat kollektivavtal som möjligt vill arbetsgivarorganisationen ha ett generellt avtal som ger deras medlemmar flexibilitet.