4 frågor till Kurt Eriksson...

2018-12-13 00:00 Lena Gunnars  
Kurt Eriksson Foto: Jörgen Appelgren

... tidigare chefsjurist på Medlingsinstitutetoch en av författarna till den nya boken Medbestämmandelagen, en kommentar, del 1.

1. Du har skrivit kommentarer till paragraferna 19–22 i mbl, vad har ändrats de senaste 30 åren när det gäller rätten till information?

– Det som är ganska utmärkande är att det inte har hänt särskilt mycket. De vägledande domarna kom på 1980-talet, sedan har det inte varit så många som handlar om mbl:s tillämpning på senare tid. Det har kommit några enstaka domar, men då har det bara rört sig om förtydliganden av de tidigare.

2. Är det någon del av informationsplikten som det brukar finnas oklarheter kring?

– I den här boken har vi bara tittat på rättsutvecklingen. Men det brukar väl vara så att man från fackligt håll vill få ut uppgifter om löner och andra villkor med stöd av bestämmelserna i mbl. Det har inte gått något vidare. Det här med informationsplikten handlar ju om övergripande företagsekonomiska frågor.

3. Hur har samarbetet fungerat er författare emellan så här långt?

– Det har fungerat bra. Arbetsdom­stolens ordförande Jonas Malmberg har haft det övergripande ansvaret och varit som en redaktör. Vi andra har delat upp paragraferna mellan oss. Han har varit rektorn som rättat oss andra och hållit ihop det här. Han har dragit ett tungt lass.

4. Den här boken handlar om paragraferna 1 till 32. Framöver kommer del två, hur går det?

– Vi har delvis börjat dela upp arbetet för del två. Från början hade vi en ambition att dela upp detta på tre delar. Men förlaget ville ha två delar.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer