AD ger tingsrätten bakläxa om preskriptionstiden

2018-02-22 00:00 Ann Olrin  

LO-TCO Rättsskydd överklagade en mellandom i Solna tingsrätt, där rätten hade gått på motpartens linje och ansåg att preskriptionstiden hade gått ut i ett ärende.Arbetsdomstolen ansåg däremot att arbetstagarna inte har förlorat rätten att tala på grund av preskription. Tingsrätten ska därför återuppta ärendet.

Ett antal arbetstagare och LO-TCO Rättsskydd hade yrkat att Euro Maint Rail AB och Almega skulle ersätta uppsagda arbetstagare för dels icke uttagna fridagar som var innestående vid anställningarnas upphörande, dels ett allmänt skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott. Bolaget bestred detta och menade att arbetstagarnas krav var preskriberade.

ARBETSTAGARPARTERNA: Enligt arbetstagarna ska fristen räknas från den dag då bolaget skulle ha utbetalat slutlön – förfallodagen.

ARBETSGIVARPARTERNA: Enligt bolaget ska fristen i stället räknas från den dag då en lokal förhandling avslutades i oenighet.

ARBETSDOMSTOLEN: AD:s samlade bedömning av arbetstvistlagen är att preskriptionsfristen ska räknas utifrån de tvistiga fordringarnas förfallodag. Arbetstagarsidan hade då, enligt medbestämmandelagen, haft möjlighet att påkalla lokal förhandling inom fyra månader. När så inte skedde har arbetstagarna haft ytterligare en månad på sig att väcka talan vid dom- stol.

Eftersom ansökan om stämning inkom före slutdatumet har preskription inte inträtt.

DOMSLUT

Arbetsdomstolen förklarar att arbets­tagarna inte förlorat rätten att föra talan på grund av preskription. Tingsrätten ska därför återuppta själva sakfrågan i ärendet.

Ann Olrin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna