Ändrade intyg - fick sparken

2011-02-23 23:00 Elisabet Örnerborg  

Hon ville inte att vem som helst skulle kunna läsa hennes sjukdomsdiagnoser som chefen förvarade i en pärm helt öppet. En dag tog hon bort diagnoserna. Det var grund för avskedande, menar församlingen.

<p>- Den 29 juni 2009 hämtade hon läkarintygen från sin chefs rum, täckte över diagnosen, gjorde nya kopior utan diagnoser och satte kopiorna tillbaka i pärmen, säger hennes ombud, Daniel Falk, SKTF.</p> <p>Den 9 september 2009 varslades hon om avskedande. Hon hade då arbetat som kyrkobokföringsassistent i Örnäsets församling sedan 2000. I februari 2007 skadade hon högra handen. Dessförinnan hade hon varit sjukskriven för depression en gång efter att hon haft svårt att sova på nätterna då det förekom mordbränder i hennes bostadsområde. I januari 2008 kunde hon börja jobba halvtid. Men handen värkte och hon ville få rehabilitering. Först i maj 2009 hölls ett rehabmöte hos företagshälsovården. Då fick hon frågan om det var handen som var problemet eller något annat. </p> <p>Hon kände sig kränkt. </p> <p>- Jag har ingen psykisk sjukdom, säger hon.</p> <p>Efter att hon hört sig för hos facket och fått veta att det var OK att ta bort diagnosen innan man lämnade in sitt sjukintyg till arbetsgivaren, bestämde hon sig. Det var oförsvarbart att hennes närmaste chef förvarade sjukintygen i en pärm så vem som helst kunde se dem, ansåg hon.</p> <p>Helt öppet inför kyrkoherden satte hon pappersremsor över alla diagnoser på sina inlämnade läkarintyg och tog nya kopior som hon satte tillbaka i pärmen.</p> <p>- Jag såg henne inte kopiera intygen, men jag såg henne med handlingarna framför sig, säger kyrkoherde Anna Stina Svedberg när hon sitter i vittnesbåset. </p> <p>- Hon sa att hon önskade att sjukdomsorsaken skulle tas bort och att hon kontaktat facket. Kyrkoherden säger också att det inte var den 29 juni utan senare, omkring den 14 juli. Vilket datum det var, blir en viktig fråga i domstolen. Enligt tvåmånadersregeln kan inte arbetsgivaren grunda ett avskedande på en enstaka händelse som ligger mer än två månader tillbaka i tiden. </p> <p>Men kyrkoherden tycks mena att det handlar om annat också. Hon hade hört assistenten uttrycka sitt missnöje när hon pratade med en arbetskamrat. </p> <p>- Hon pratade om oss som församling, att hon inte hade förtroende för vår förkunnelse, säger Anna Stina Svedberg.</p> <p>Arbetskamraten känner dock inte igen den beskrivningen av samtalet.</p> <p>- Assistenten kände sig mobbad. Hon sa att arbetsgivaren inte hade gjort vad som skulle göras för att rehabilitera henne. Hon pratade inte om förkunnelse, vittnar arbetskamraten. </p> <p>Daniel Falk ifrågasätter kyrkoherdens långsamhet. När nu arbetsgivaren anser det vara en så allvarlig händelse, är det konstigt att kyrkoherden inte tog itu med saken med en gång. Han påpekar också att det inte är styrkt att assistenten yttrat sig så som församlingen påstår. Även om hon har det, råder yttrandefrihet enligt kollektivavtalet.</p> <p>Arbetsgivarens ombud Roger Gåvsten:</p> <p>- Kopieringen var ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. Det betyder ju att arbetsgivarens förtroende för assistenten gick förlorad med en gång. </p> <p>

Vad är grund för avsked?

PARTERNA: SKTF stämde Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Luleå kyrkliga samfällighet.

SAKEN: Var ändringen i läkarintygen skäl för avskedande?

MÅL: A 145/10.

DOM VÄNTAS: Den 23 mars.

Tvåmånadersregeln

En anställd får avskedas om han eller hon grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Men arbetsgivaren måste reagera inom två månader (paragraf 18 i anställningsskyddslagen).

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna