Arbetsrätten utvecklad – åtminstone på pappret

Ägaren till kursade Skogsnicke AB ställs snart inför rätta för att ha utnyttjat kamerunska arbetare .I deras hemland existerar också en relativt strikt arbetslagstiftning. Åtminstone på pappret.

Det var under 2011 och 2012 som Skogsnicke AB lurade hit ett femtiotal arbetare från Kamerun, för att plantera träd i de norrländska skogarna. De fick slita betydligt hårdare än vad som stod i kontraktet, men fick knappt betalt.

De flesta av dem är fortfarande kvar i Sverige.

– De skuldsatte sig för att komma hit, och har därför problem i hemlandet. De hankar sig fram bäst det går, berättar Bo Villner som är jurist hos LO-TCO:s rättsskydd och företräder en av arbetarna, som är med i GS-facket.

Skogsnicke AB försattes i konkurs i höstas. Men snart tar rättegångsförhandlingarna mot ägaren Niklas Gotthardsson fart.

Sju av kamerunarna har stämt honom.

– Ett problem är att arbetsgivaren kräver att de ska ställa säkerhet för att kunna driva fallet inför rätta, säger Bo Villner.

Det betyder att var och en måste kunna presentera en garanti på omkring 200 000 kronor, för att rättegångskostnaderna ska kunna täckas om de förlorar sina mål.

Bo Villners klient får hjälp av facket, några från annat håll, men de flesta av arbetarna har inte råd att gå till domstol.

– Regeln om säkerhet är djupt diskriminerande, och borde strida mot Europakonventionen om de mänskliga rättig­heterna, säger fackets jurist.

Historien har uppmärksammats av den internationella fackliga organisationen ITUC, men däremot inte i arbetarnas hemland.

I Kamerun, till skillnad mot i Sverige, existerar en lagstadgad minimiinkomst.

Överhuvudtaget har landet en väl utvecklad arbetslagstiftning, och har undertecknat flera internationella konventioner.

Men det mesta fungerar betydligt bättre på pappret än i verkligheten, säger Baboule Abraham i ledningen för en av de fackliga centralorganisationerna CSTC.

– Majoriteten av arbetsgivarna respekterar inte lagen. Myndigheterna är korrumperade och en arbetare kan få avsked om chefen är på dåligt humör. Det gäller också fackrepresentanter, även om de borde vara skyddade, berättar han.

Lag & Avtal har sökt en kommentar från den största arbetsgivarorganisationen i Kamerun, Gicam, men inte fått svar.

Baboule Abraham säger att det här i högsta grad även gäller de stora multinationella företag som exploaterar naturtillgångarna i landet.

– De tvingar arbetare att jobba under svåra förhållanden. De utnyttjar den höga arbetslösheten, särskilt bland ungdomar.

Enligt Baboule Abraham är det omöjligt att få korrekta uppgifter om arbetslösheten i Kamerun. Många invånare försörjer sig bäst de kan. Den informella sektorn uppskattas till 70 procent av den totala sysselsättningen. Kvinnor har stora svårigheter med att få jobb, eftersom arbetsgivarna är rädda för att behöva betala för föräldraledighet.

Trots detta är Kamerun i högre grad ett invandrarland än ett utvandrarland. Landet tar emot ett stort antal flyktingar från andra afrikanska länder. De kamerunska skogsarbetarna åkte ju också till Sverige med målet att återvända bara efter några månader.

Strikta regler för uppsägningar

ARBETSLAGSTIFTNING:

n Kamerun fick sin första arbetslagstiftning 1974. Den har sedan reviderats flera gånger.

Landet har antagit en rad internationella texter, och i grundlagen hän­visas bland annat till Deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Grundlagen garanterar fackliga rättigheter, och rätten att strejka.

Enligt arbetslagstiftningen finns det fasta anställningskontrakt, och korttidskontrakt.

De sistnämnda ska i regel inte överstiga två år.

n Lagen innehåller också strikta regler för uppsägningar. Uppsagda löntagare har rätt till ett avgångs­vederlag om de har arbetat i minst två år.

En uppsägning utan giltigt motiv kan bli föremål för skadeståndsanspråk, och bevisbördan ligger hos arbets­givaren.

Ekonomiska uppsägningar omfattas av särskilda regler vad gäller uppsägningstider, och förtursrätt vid nyanställningar inom företaget.

Yrkesinspektionen och löntagarorganisationer ska till exempel informeras.

En arbetsgivare kan inte säga upp en facklig representant utan att ha fått ett godkännande från yrkesinspektionen.

Enligt både löntagarorganisationerna i landet och den internationella fackliga organisationen ITUC är diskrimineringen av fackrepresentanter trots detta utbredd, och arbetslagstiftningen respekteras sällan.

I praktiken, vid sidan om de officiella lagarna, bygger också kamerunsk rätt på gamla traditioner.

Gott om naturrikedomar

* Kamerun är en republik med drygt 20 miljoner invånare.

* Till ytan är landet lite större än Sverige.

* Huvudstaden heter Yaoundé, men Douala är ekonomiskt centrum.

* Landet har stora, och till en del outnyttjade, naturrike­domar.

* Franska och engelska är de officiella språken, men det finns också över tvåhundra minoritetsspråk.

* Styrelseskicket är officiellt demokrati. Men presidenten heter sedan 1982 Paul Biya. Oppositionen anklagar honom för att sitta i ledningen för en korrumperad statsapparat. Själv hävdar han att han bekämpar korruptionen, och är en garanti för att hålla samman ett land som är splittrat av etniska grupper.

* Kritiker hävdar att korruptionen, ett underskott i energi­produktionen, höga kostnader för den offentliga sektorn och en tung byråkrati förhindrar utvecklingen av landet, trots stora tillgångar på metaller och jordbruksprodukter.

Anna Trenning-Himmelsbach

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer