Återbetalning av pengar jag inte fått

2019-06-20 00:00  
Experterna på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättjurist vid Almega, och Dan Holke, vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTFRÅGA. När jag slutade på mitt senaste jobb råkade min arbetsgivare betala ut en månadslön för mycket. Sen fick jag återbetalningskrav på hela lönen, även det som gått iväg till Skatteverket. Arbetsgivaren säger att jag själv får cleara det med Skatteverket. Jag är arbetslös och tvingas ta banklån för att betala tillbaka pengar som jag inte fått.

Experterna svarar:

Det nya sättet att redovisa och betala in preliminärskatt kallas arbetsgivardeklaration på individnivå och regleras i 26 kap 19 a § skatteförfarandelagen. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari i år och innebär att en arbetsgivare varje månad ska redovisa till Skatteverket vilken lön och annan ersättning som betalats och hur stort skatteavdrag som gjorts för varje enskild anställd. Tidigare redovisade arbetsgivaren en klumpsumma, och fördelningen mellan arbetstagarna redovisades först i samband med den årliga kontrolluppgiften. Syftet med den nya bestämmelsen är att motarbeta svartarbete på ett effektivare sätt.

I normala fall innebär den nya hanteringen inga större problem. Ofta är den lön den anställde får en viss månad preliminär och eventuella avdrag och tillägg görs månaden efter. Då blir det inga problem med skatten, utan den beräknas på den lön som den anställde faktiskt får ut. När det gäller kortare frånvaro som sjukdom, semester eller vård av barn korrigeras då skatten liksom tidigare mot lönen månaden efter frånvaron.

Problem kan dock uppstå om det inte finns någon lön att korrigera frånvaron mot. Det kan inträffa om den anställde slutar med kort varsel eller blir långtidssjukskriven eller liknande. Det är en sådan situation som frågeställaren hamnat i. Tidigare kunde då arbetsgivaren kräva tillbaka nettolönen från arbets­tagaren och justera skatten direkt mot Skatteverket. Nu går inte det.

Skatteverket anser att den redo­visade och inbetalda skatten tillhör den anställde och be­talar inte tillbaka några pengar till ­arbetsgivaren.

Arbetstagaren kan därför bli återbetalningsskyldig för hela det felaktiga beloppet, inklusive den inbetalda skatten. Den anställde får då vänta på att få tillbaka pengarna tills skatteåterbäringen kommer året efter. Frågan är dock vem som ska ligga ute med pengarna under den tiden?

Om den anställde upptäcker att denne fått för mycket pengar när man får sin lönespecifikation, ofta kring den 25:e i respektive månad, finns det en möjlighet att rätta till detta. Arbetsgivaren behöver inte redovisa skatteavdraget förrän den 12:e i månaden efter utbetalningen, respektive den 26:e för större företag. Om den anställde snabbt kontaktar arbetsgivaren finns det då en möjlighet för arbetsgivaren att hinna rätta till felet innan deklarationen lämnas in till Skatteverket. Då uppstår inga problem. I annat fall kan den anställde be arbetsgivaren att få vänta med att betala tillbaka den del som avser skatten tills skatteåterbäringen utbetalas året efter. Särskilt om felet beror på misstag hos arbetsgivaren kan det vara rimligt att det är arbetsgivaren som får ligga ute med pengarna. Arbetsgivaren torde också normalt ha lättare att ligga ute med pengarna än en enskild arbetstagare. Hur man rent rättsligt ska bedöma den situ­ationen är dock oprövat.

Det finns också en möjlighet för den anställde att få tillbaka för mycket inbetalad preliminärskatt i förtid från Skatteverket. Den möjligheten är dock mycket begränsad och kan bara användas i undantagsfall om det avser mer betydande belopp och behovet är angeläget.

Sammanfattningsvis är det viktigt att arbetsgivare har noggranna rutiner som förhindrar felaktiga löneutbetalningar och att alla arbetstagare granskar sin lönespecifikation noga och snabbt slår larm om det blivit fel.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen