Attesterade egen arbetstid: ”Jag är ingen bedragare”

2015-06-17 23:00 Elisabet Örnerborg  
Den avskedade hr-chefen träffade inte sin dåvarande chef efter den 19 mars 2014. Nu ses de i Arbetsdomstolen. Den manliga chefen, som sitter bredvid chefsjuristen Pia Wiséen Wernblom, lyssnar uppmärksamt. Den avskedade kvinnan beskrev händelseförloppet på styrelsemötet den 19 mars korrekt, säger han när han sedan själv sitter i vittnesbåset. Teckning: Carina Eriksson

PÅ PLATS I AD. Hon var hr-chef och platschef när hon avskedades för att ha attesterat sin egen arbetstid. Innan huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen börjar frågar rättssekreteraren om en förlikning är möjlig.Kvinnan skakar nekande på huvudet. Hon vill ha jobbet tillbaka.

– Jag anställdes i juni 2012. Övertiden var inte beordrad i förväg. Dåvarande vd såg helst att vi tog ut övertiden i pengar.

Den avskedade kvinnan sitter rak i ryggen med ansiktet mot de sju domstols­ledamöterna och svarar lugnt och tydligt på Unionens förbundsjurist Elisabet Ohlssons frågor.

Du blev sedan platschef?

– Jag antar att de ansåg att jag hade något att tillföra.

Först var hon personalansvarig på deltid, sedan från hösten 2012 på heltid och våren 2013 blev hon hr-chef och medlem i ledningsgruppen. När dåvarande vd ville trappa ned vid årsskiftet 2013–2014 fick hon också bli platschef med stöd av nästa vd.

– Han lovade stötta mig och skulle vara på plats en dag i veckan, tisdagar först, sedan blev det torsdagar.

Hur länge fungerade det?

– Fram till styrelsemötet den 19 mars, då fick han veta att styrelsen inte hade förtroende för honom längre.

Blev det någon förändring i din relation till honom efter det mötet?

– Ja, verkligen.

Hur var din arbetsbelastning då?

– Den var mycket hög. Jag brukade åka hemifrån kvart över sex, så fort farmor kommit för att ta hand om barnen, och var hemma igen vid åttatiden på kvällen.

Vad gjorde du?

– Jag engagerade mig i verksamheten.

Bara utvecklingsprojektet, som syftade till att bolaget förutom att tillverka stoppning för bilindustrin också skulle rikta in sig på möbelindustrin, krävde två tre möten i veckan under mars april.

– Det krävde en hel del nytt att riskbedöma. Det var väldigt länge sedan en riskbedömning på företaget hade gjorts. Alla var lite ringrostiga. Det var två tre möten i veckan tills anläggningen drogs i gång i slutet av april. För att över huvud taget hinna med det jag var satt att göra, jobbade jag över och en del hemifrån.

Den tid hon jobbade hemma vid sin privata dator fick hon registrera i efterhand. Att några av dessa registreringar tyder på att hon jobbat natt läggs henne till last, starttiden 00.00 var felaktigt inlagd vid några tillfällen. Liksom att hon efter den 7 mars 2014 attesterat sin arbetstid själv i och med att den dåvarande vd:n slutade komma till företaget. I slutet av maj tillträdde en ny vd som avskedade henne den 18 juni. På väg till förhandlingen om avskedandet var hon övertygad om att den nya vd:n hade gjort något överilat.

– Jag är ingen bedragare. Jag hade hoppats att få jobbet tillbaka, men så blev det inte, säger hon.

Det var på uppdrag av dåvarande chefen som hon attesterade sin arbetstid själv. De anställda rapporterade sin arbetstid i det elektroniska systemet Agda, rapporten godkändes sedan av arbetsledaren en gång i månaden.

Fanns siffran 00.00 med när du attesterade tiden?

– Absolut inte, jag var väldigt noggrann med detta. Både i min egen och i andras tidrapporter som jag ansvarade för, säger den avskedade hr-chefen.

I motförhöret frågar Pia Wiséen Wernblom, Innovations- och kemiarbetsgivarnas chefsjurist, om 00.00-noteringen.

Menar du att det är någon annan som lagt in den?

– När jag attesterade stod det definitivt inte 00.00. Jag har aldrig lagt in 00.00. Jag har aldrig arbetat natt, svarar den avskedade.

Pia Wiséen Wernblom försöker igen med samma fråga och får samma svar. Till slut avbryter rättens ordförande:

– Jag tror att (XX) svarat att hon inte attesterat den tiden, säger Karin Renman.

Pia Wiséen Wernblom väljer en annan fråga:

Hur noga går du igenom tidrapporterna?

– Mycket noga.

Nästa vittne är arbetsgivarsidans. Dåvarande vd svarar på Pia Wiséen Wernbloms frågor:

Vem skulle attestera XX:s tidrapporter?

– Det var jag.

Var det du som föreslagit att hon själv skulle attestera sina tidrapporter?

– Det är inte sant.

Du attesterade inga tidrapporter för tiden efter februari. Varför inte?

– Hon hörde inte av sig.

Du attesterade hennes tidrapporter för januari och februari den 7 mars. Det var ganska mycket övertid, reagerade du på det?

– Det var inte anmärkningsvärt mycket som ny platschef.

Hur reagerade du på hennes övertid sedan?

– Det var mycket övertid.

Unionens ombud Elisabet Ohlsson ifrågasätter sedan hur dåvarande vd utövade sin tillsyn på hr- och plats­chefens övertid. Att hennes övertid ökade när hans stöd minskade från en dag i veckan till några telefonsamtal på ett par minuter kanske inte var så konstigt. Bidrog det till att hon fick en högre belastning?

– Det är ett rimligt antagande, svarar tidigare vd:n.

Vill ha jobbet tillbaka

PARTER: Unionen stämde Innovations- och Kemiarbetsgivarna och Polyuretan Technology Sweden AB. Förbundet kräver att avskedandet av en medlem ska ogiltig­förklaras och att hon ska få 150 000 kronor i allmänt skadestånd.

SAKEN: Avskedande.

MÅL: A 172/14.

DOM VÄNTAS: 26 augusti.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer