Beredskapsavtalen är överspelade

2022-03-10 17:43 Calle von Scheele  

UPPDATERAD. De beredskapsavtal som finns på svensk arbetsmarknad är lika överspelade som den arbetsrättsliga beredskapslagen från 1980-talet. Arbetslivet står handfallet inför en krigs- eller beredskapssituation. Medan Svenskt Näringsliv och LO duckar för frågor om avtalen har andra börjat en översyn av dem.

Förra veckans avslöjande i Lag & Avtal om att den arbetsrättsliga beredskapslagen från 1987 är oanvändbar har lett till febril aktivitet hos flera av arbetsmarknadens parter, som har avtal kopplade till lagen.

LO och PTK har i samband med att lagen stiftades följt upp den med beredskapsavtal som undertecknades 1989 med Svenskt Näringsliv och 1993 med Arbetsgivaralliansen.

Både LO och Svenskt Näringsliv duckar inför frågor om sina avtal och vill inte uppge om de liksom andra parter börjat en översyn.

På PTK inväntar man en lagändring innan avtalet omförhandlas. Helena Hedlund, ansvarig för avtal och villkor på PTK, hänvisar till en skrivning i deras avtal som säger att parterna ska ta upp en förhandling om lagen ändras, vilket inte har skett på många år.

Hon hänvisar också till Regeringskansliet och dess ansvar för att hålla lagarna uppdaterade.

Hur ser du på dagens situation när detta hänger i luften, om arbetsmarknaden snabbt behöver ställa om på grund av ett krisläge?

– Vad vi kan ta ansvar för är att våra kollektivavtal följer de behov som finns utifrån lagstiftaren. I övrigt har jag och PTK inte några synpunkter, utan hänvisar till de som äger frågan.

Men vad gör arbetsmarknadens parter vid en krissituation om varken lag eller avtal fungerar?

– Då får vi hantera frågorna som vi gör på arbetsmarknaden i övrigt, att i samförstånd hitta de bästa lösningarna. Vi har en god tradition på svensk arbetsmarknad att vara anpassningsbara och i samförstånd hitta bra lösningar när så krävs. Det ansvaret kommer vi i så fall att ta även i en sådan situation.

Inom OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, är man desto aktivare. Där finns ett beredskapsavtal från 1989 på den statliga sidan. Avtal om arbetstid med mera under krigs- och beredskapstillstånd, AKB, är slutet med Arbetsgivarverket. Under onsdagen inledde organisationen en översyn av sitt avtal, enligt kanslichef Eva Fagerberg.

Själva arbetet med översynen sker på fackförbundet ST:s kansli:

– Vi ser över detta internt och har också lyft frågan med vår motpart, men vi behöver nog invänta den process som sker i Regeringskansliet innan vi avslutar vårt arbete. Det är lämpligt att lagen ändras först, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef.

På det kommunala och regionala området finns också ett gammalt avtal med SKR, Sveriges kommuner och regioner. Även detta avtal ska ses över av berörda parter.

På det kommunala och regionala området har OFR också ett nyligen tecknat krislägesavtal med motparten SKR, men detta avtal är inte kopplat till krig eller krigsfara. Avtalet slöts för ett par år sedan med anledning av de stora skogsbränderna några år tidigare och har reviderats med anledning av coronapandemin.

Det spända säkerhetspolitiska läget i Europa på grund av den ryska invasionen av Ukraina ligger bakom Regeringskansliets akuta översyn av den arbetsrättsliga beredskapslagen.

Den 35 år gamla lagen hänvisar till flera arbetsrättsliga lagar som lagen om anställningsskydd, Las, och medbestämmandelagen, mbl. Men hänvisningarna görs till äldre versioner av lagarna och därmed till flera paragrafer som inte längre finns eller som fått ny innebörd.

Beredskapslagen behandlar till exempel visstidsanställningar som inte är i bruk, som visstid vid arbetsanhopning. Den tar upp speciella uppsägningsregler för den som är äldre än 57 och ett halvt år, vilket inte längre finns i Las. Den sänker pensionsåldern till 65 år, medan dagens Las ger arbetstagaren rätt att stanna till 68 års ålder.

Enligt beredskapslagen medges inga undantag i turordningen i Las, utan den hänvisar till gamla uppsägningsregler.

I samband med att arbetsrätten förändras genom åren har inte beredskapslagen uppdaterats. Inte heller när Las-paketet antas har man haft den arbetsrättsliga beredskapslagen i åtanke. I lagrådsremissen för Las-paketet ingår följdändringar i 13 arbetsrättsliga lagar men inte beredskapslagen.

Anm: Artikeln är uppdaterad  med uppgifterna om avtalet mellan OFR och SKR.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen