Bröt Hamnarbetarförbundet mot varselskyldigheten?

2021-06-02 10:09 Elisabet Örnerborg  
Vi löste det så att båten kunde lastas och lossas, säger Jasmin Mujdzic, APM Terminals chef, i vittnesbåset i AD. Längst till vänster (i grå kavaj och i halvprofil) Sveriges Hamnars ombud, Transportföretagens arbetsrättschef Jan Bergman. Bredvid honom (i svart kavaj med ryggen emot oss) Sveriges Hamnars förhandlingschef Johan Ärlund. På andra sidan vittnesbåset Hamnarbetarförbundets ombud, advokat Anders G Karlsson (med röd slips) och bredvid honom i skjorta Hamnarbetarförbundets ordförande Martin Berg. Teckning: Carina Eriksson.

PÅ PLATS I AD. Kunde Hamnarbetarförbundet ha följt regeln om sju dagars varseltid när det varslade Sveriges Hamnar om sympatiåtgärder med det portugisiska facket? Och varslade förbundet även APM Terminals i Göteborg?

Hamnarbetarförbundet varslade om blockad av två fartyg vid tre tillfällen förra året, den 13, 14 och 25 maj. Det portugisiska facket Seal, som liksom Hamnarbetarförbundet är med i IDC, International Dockworkers Council, hade bett om stöd. Två fartyg, Wes Janine och Wes Gesa, hade lastats av strejkbrytare i Lissabons hamn.

I ingetdera fallen följde förbundet regeln om sju arbetsdagars varseltid, säger Transportföretagens arbetsrättschef Jan Bergman som för Sveriges Hamnars talan i Arbetsdomstolen ett år senare.

− Eftersom Seal krävde sympatiåtgärder redan den 5 maj och de två fartygen går i kända rutter hade varslen kunnat göras tidigare, säger Jan Bergman.

− Ett av skälen till varseltid är att motparten ska få tid att förbereda sig och vidta motåtgärder, tillägger han.

Hamnarbetarförbundets ombud, advokat Anders G Karlsson invänder:

− Det har i alla tre fallen funnits hinder mot att iaktta varseltiden.

Läs mer: Hamnarbetarförbundet stäms för sympatiåtgärd

Han påpekar att varslen bara gällde Sveriges Hamnar, till APM Terminals lämnades de bara för kännedom. Och det var bara de fartyg som lastats av strejkbrytare som skulle sättas i blockad.

Och förbundet kunde inte varsla förrän det kom en formell begäran från det portugisiska facket. Det skulle ha varit otillåtet mot den egna organisationen, framhåller Anders G Karlsson.

Varslet den 13 maj skedde samma dag som förbundet fått en begäran från Seal. Det var också samma dag som Wes Janina skulle angöra Göteborgs hamn och all lastning och lossning av fartyget las i blockad.

− Sju dagars varseltid hade inneburit att blockaden blivit verkningslös, säger Anders G Karlsson.

På samma sätt fick förbundet en begäran från Seal den 14 maj om att Wes Gesa hade lastats av strejkbrytare och skulle angöra Göteborg den 20 maj. Varpå förbundet varslade om blockad även mot det fartyget. Varslet den 25 maj berodde på att primärkonflikten, som skulle ha upphört den 1 juni hade förlängts en månad och att en begäran om fortsatta sympatiåtgärder kom in den dagen, förklarar advokaten.

Först ut på vittnesstolen är Hamnarbetarförbundets ordförande Martin Berg.

Hur fick du kännedom om konflikten i Portugal, frågar Anders G Karlsson.

− Den har jag känt till länge.

Den här strejken?

− Jag fick en begäran den 13 maj.

Får man vidta sympatiåtgärder utan en begäran?

− Nej, jag har sett det som olagligt att göra så.

Hur ofta blockerar Hamnarbetarförbundet arbete i hamnen?

− Flera år emellan.

Får ni ta del av någon information?

− I dag kanske. Förut har man vägrat informera oss. Den informationen får Transportarbetareförbundet.

En hörbar reaktion kommer från Jan Bergman. Det ekar lite, det är pandemisäkert i salen. Förutom Lag & Avtals utsända är det bara två åhörare till, båda från Transportarbetareförbundet. Mellan domstolens ledamöter har plexiglasskivor satts upp. Plexiglas är det också mellan Jan Bergman och hans bisittare Sveriges Hamnars förhandlingschef Johan Ärlund.

Sveriges Hamnar har kallat nästa vittne, Jasmin Mujdzic, chef hos APM Terminals.

När fick du reda på varslet om blockaden mot Wes Janine, frågar Jan Bergman.

− Jag tror jag fick veta det först efter att vi bokat ut personal.

Boka ut personal?

− Grundbemanningen räcker inte, vi anlitar Adecco också. Vi gick ut och frågade medarbetare vad de trodde om att jobba på den båten, utan att fråga vilket fack de tillhörde. Om vi misstänkte att någon från Hamnarbetarförbundet var inplanerad till att jobba på båten i blockad placerade vi den personen på en annan avdelning. Vi löste det så att båten kunde lastas och lossas, säger Jasmin Mujdzic och tillägger:

− De andra två varslen blev enklare, då hade vi flera dagar på oss.

I motförhöret vill Anders G Karlsson veta om han känner till vilka båtar som ska angöra hamnen och när.

− Jag har inte koll på vilken båt som kommer den här veckan, svarar Jasmin Mujdzic.

APM Terminals konsult som tar emot alla framställningar från de fackliga parterna säger att han tog emot det första varslet i pappersform från Peter Annerback, ordförande för Hamnarbetarförbundets avdelning 4.

− Jag skickade det vidare till Sveriges Hamnar. Jag såg sen att APM var cc:ade, varslet var egentligen riktat till Sveriges Hamnar, säger han.

Peter Annerback vittnar att båten hade hunnit lämna hamnen och blockade blivit utan verkan om varseltiden hade iakttagits. Men att förbundet skulle ha tjänat på att ha en längre varseltid.

− Syftet med konflikten är att den ska ha någon påverkan, hålla ihop gruppen och leda till diskussioner på arbetsplatsen. APM har en stor andel bemanningsanställda som inte är med i någon fackförening.

En återkommande fråga till vittnena är om de kände till vilken rutt de två aktuella fartygen tog och när de väntades angöra hamn.

Peter Annerbeck säger att han inte har en aning om vilka båtar som är på väg in, sju arbetsdagar i förväg.

− Förr kollade vi om båten var vid Vinga, då visste vi att den låg vid kajen inom en timme.

Sveriges Hamnar har svårt att se att undantaget från varselskyldigheten kan gälla alla typer av stridsåtgärder, förklarar Jan Bergman i sitt slutanförande. Om Hamnarbetarförbundet skulle ha rätt i sin tolkning skulle den fredsplikt som följer det kollektivavtal parterna tecknade våren 2019 sakna betydelse, menar han.

Jan Bergman betonar att den som drabbas i det här fallet är Hamnarbetarförbundets medlemmars arbetsgivare och inte Seals arbetsgivare. Och om vilka som varslats säger han så här:

− Vi har uppfattat att Hamnarbetarförbundet har varslat APM och Sveriges Hamnar. APM har i samtliga fall mottagit varsel. APM är det enda av Sveriges Hamnars medlemsföretag som varslas. Att det står cc säger inget. Det står även cc Medlingsinstitutet och Medlingsinstitutet ska varslas. APM ska därför få skadestånd, enligt mbl ska arbetstagarorganisationen ersätta bolag för brott mot lagen.

Anders G Karlsson återkommer till den saken i sitt slutanförande:

− Att APM cc:ats förstod arbetsgivarens vittne när han fick se varslet. Han förstod att det skulle vidare till Sveriges Hamnar.

Hamnarbetarförbundets ombud framhåller:

− Huvudfrågan är ju om undantagsbestämmelsen är tillämplig. Blockad av fartyg är ett sådant typexempel på undantag. Man visste inte exakt när de här två fartygen skulle anlända.

Och hade man avvaktat och iakttagit varseltiden hade kanske inte nästa tur lastats av strejkbrytare.

Anders G Karlsson påpekar också:

− Inte ens Sveriges Hamnars egna vittnen visar att alla känner till när båtarna kommer. Dessa två båtar anlöpte bara en gång under den lovliga primärkonflikten. Varför fartyg undantas från varselbestämmelsen är för att det är rörliga objekt.

Om målet

Parter: Sveriges Hamnar kräver sammanlagt 225 000 kronor (3x 75 000) i skadestånd av Hamnarbetarförbundet för att förbundet vid tre tillfällen i maj 2020 varslade om stridsåtgärder utan att iaktta varseltiden och utan att tydligt ange åtgärdernas omfattning.

Hamnarbetarförbundet: Det fanns i alla tre fallen hinder mot att iaktta varseltiden. Varslen gällde endast Sveriges Hamnar och lämnades till APM bara för kännedom.

Saken: Skadestånd för brott mot varselskyldigheten i paragraf 45 mbl.

Mål: A 77/20

Dom väntas: Den 7 juli.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen