Deltidsanställd universitetslärare blev diskriminerad

2022-06-07 21:00 Erik Sinander  
En deltidsanställd universitetslärare blev diskriminerad när han inte blev tillsvidareanställd på samma sätt som lärare som undervisade på heltid blev. Foto: Shutterstock

EU-DOM. Förbudet mot att diskriminera deltidsanställda innebär att universitetet i Antwerpen gjorde fel som bara erbjöd heltidsanställda tillsvidareanställning, enligt EU-domstolen.

En universitetslärare som under knappt 20 års tid hade undervisat på deltid vid universitetet i Antwerpen väckte talan mot sin arbetsgivare för diskriminering eftersom han, till skillnad från de lärare som undervisade på heltid, inte fått tillsvidareanställning.

För att kunna avgöra målet frågade den belgiska domstolen EU-domstolen om förfarandet innebar diskriminering enligt de EU-rättsliga reglerna om deltids- och visstidsarbete.

EU-domstolen konstaterade i sin dom att EU-rätten förbjuder att deltidsanställda diskrimineras vad gäller anställningsvillkor.

Vid avgörandet om en särbehandling av deltidsanställda jämfört med heltidsanställda i fråga om erbjudande av tillsvidareanställning var diskriminering erinrade EU-domstolen först om att det krävs att de båda yrkesgrupperna är i jämförbara situationer. Huruvida deltids- och heltidsanställda är i jämförbara situationer ska avgöras mot bakgrund av kompetens, arbetsuppgifter och arbetsvillkor.

I det aktuella målet fastslog EU-domstolen att det var diskriminerande att grunda beslut på tillsvidareanställning enbart på det kriterium att någon är heltidsanställd. För att en sådan särbehandling ska vara tillåten krävs det att det finns något annat objektivt skäl som motiverar det.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen