”Det är en viktig fråga för oss”

2014-10-22 23:00 Anna de Lima Fagerlind  

I restaurangbranschen är fack och arbetsgivare överens om att sexuella trakasserier är ett allvarligt problem. Ändå är det ovanligt att någon sparkas på grund av det.– Men arbetsgivaren kan säga upp, säger Lise-Lotte Argulander på Visita.

Värdegrunden är arbetsgivarens viktigaste verktyg mot sexuella trakasserier. Det framhåller Lise-Lotte Argulander, förbundsjurist på hotell- och restaurangbranschens arbetsgivarorganisation Visita.

– Vi måste jobba förebyggande. Det handlar om en attitydpåverkan, att både chefer och anställda måste bete sig bättre mot varandra.

Två tredjedelar av kvinnorna i restaurangbranschen har utsatts för sexism eller sexuella trakasserier, visar en undersökning som Svenska Dagbladet gjorde förra året. Oftast från gäster, men även från kolleger och chefer.

– Vi har jobbat med de här frågorna under en längre tid, men den undersökningen var en ögonöppnare för oss. Den visade att nu måste vi verkligen göra något, säger Therese Guovelin, vice ordförande för Hotell- och restaurangfacket, HRF.

Visita och Hotell- och restaurangfacket arbetar gemensamt med en satsning för att förbättra den psykosociala arbets­miljön i branschen. I det ingår att förebygga sexuella trakasserier.

– Det här är en viktig fråga för oss, vi ska försöka få till stånd en mycket tydlig förbättring, säger Lise-Lotte Argulander.

HRF upplever inte att sexuella trakasserier blir vanligare, men däremot att det blir allt svårare att driva fallen då många visstidsanställda inte kontaktar facket.

– Risken är att det kommer eskalera ju färre som vågar säga ifrån. Otrygga anställningar ger en tystare arbetsplats, säger Therese Guovelin.

Att försöka förändra attityderna är det bästa sättet att förebygga problemen, tror både Visita och HRF. Men arbetsgivarna måste också ha en strategi för hur man ska agera om sexuella trakasserier ändå inträffar, påpekar Lise-Lotte Argulander.

– Då tycker jag att man ska jobba med gängse metoder: utredning, omplacering och i nödfall uppsägning.

I första hand är det viktigt att ta den drabbade på allvar, lyssna aktivt och inte avfärda anklagelserna, tycker hon. Därefter bör arbetsgivaren direkt prata med den som har trakasserat.

– Man måste markera kraftigt, säga att det här är inte okej, du måste omedelbart upphöra med det här beteendet. En skriftlig varning kan vara på sin plats.

Lise-Lotte Argulander rekommenderar en omplacering av den som trakasserar. På arbetsplatser med olika arbetstider kan det vara bra att skilja den anklagade och den utsatte åt genom olika tidsscheman.

– Fungerar inte det så måste man eventuellt säga upp den som trakasserar.

Men det är inte särskilt vanligt, enligt Lise-Lotte Argulander.

– Jag har sällan varit inblandad i fall där det gått så långt. Men arbetsgivare måste veta att de har det alternativet om trakasserierna inte upphör.

Så ska arbetsgivaren göra

Ta tag i problemet direkt

Visitas tips om hur arbetsgivare ska hantera sexuella trakasserier:

* Förebygg. Skapa en värdegrund, och se till att den sprids på företaget. Vad är okej att göra mot och säga till varandra? Ta fram en strategi för hur gäster/kunder som trakasserar anställda ska hanteras.

* Ta tag i problemen direkt. Om någon tilltalar någon på ett nedvärderande sätt måste du stanna upp och säga att det inte är okej. Det är jobbigt att vara tjatmoster, men det är ibland chefens uppdrag.

* Avfärda inte. Om någon säger att den har blivit utsatt för trakasserier, då måste du lyssna aktivt och behandla personen med respekt. Ta anklagelserna på allvar och visa att du vill få stopp på trakasserierna.

* Varna. Ha direkt ett samtal med den som har trakasserat och förklara att beteendet inte är acceptabelt och att det inte får upprepas. Utfärda eventuellt en skriftlig varning.

* Omplacera. Om trakasserierna inte upphör omedelbart, utred möjligheterna att omplacera den som har trakasserat.

* Säg upp. Om trakasserierna ändå fortsätter kan det bli nödvändigt att säga upp den som trakasserar på grund av personliga skäl. I så fall måste du först kontakta den anställdes fackliga organisation.

* Ta in extern hjälp. Om problemen på arbets­platsen är mer omfattande måste du jobba med att ändra attityden. Extern konsult kan vara ett sätt.

Så ska arbetstagaren göra

Anteckna för att bli trodd

HRF:s råd till dem som utsätts för sexuella trakasserier:

* Ta kontakt med facket. Berätta för din lokala fackliga företrädare eller ditt skyddsombud vad som har hänt. Finns det ingen facklig företrädare på din arbetsplats, kontakta fackets lokalavdelning eller Diskrimineringsombudsmannen, eller gör en polisanmälan.

* Anteckna. Notera vad som har hänt och när, om du kan, det kan hjälpa dig att bli trodd.

* Berätta för din chef. Ta gärna med dig en facklig företrädare eller någon du har förtroende för och prata med din chef, om det inte är chefen som har trakasserat. Kräv att trakasserierna åtgärdas.

* Vänd dig högre upp. Om det är chefen som trakasserar, ta kontakt med chefens chef. Ta hjälp av facket eller någon du litar på. Om det är den högsta chefen, vänd dig direkt till facket.

* Säg ifrån. Sexuella trakasserier är aldrig okej. Om du ser eller hör någon bli utsatt, våga säga ifrån och ta upp problemet. Det är allas ansvar att tala om det, inte bara den som blir utsatt.

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer