Det här gör AD i höst

2020-08-25 00:00  
Foto: Jörgen Appelgren

Genomgång. I oktober hålls huvudförhandling i Arbetsdomstolen om huruvida Byggnads har använt sig av otillåten stridsåtgärd. Flera av målen som tas upp i domstolen i höst rör ogiltiga uppsägningar och avskedanden.

IF Metall stämmer Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige och AMO Uppsala AB för brott mot kollektivavtal, semesterlagen och kvittningslagen. Facket anser att företaget har betalat ut felaktiga slutlöner. Huvudförhandlingen den 2-3 september är inställd och ska flyttas fram (mål A 45/19).

Kommunalarbetarförbundet stämmer Arbetsgivarföreningen KFO och en av dess medlemmar. Tvisten gäller huruvida för låg lön har utbetalats för arbete utfört på obekväm arbetstid och jourtid.

Huvudförhandling den 9 september (mål A 98/19).

Unionen stämmer Innovationsföre­tagen och Sweco Systems AB för ogiltigt avskedande. Efter en konferensresa avskedades en av förbundets medlemmar sedan en kvinnlig kollega sagt att hon blivit sexuellt ofredad av mannen. Unionen anser inte att det finns laga grund för avskedandet.

Huvud­för­handling den 10-11 september (mål A 96/19).

En domstolshandläggare vid en tingsrätt stämmer Domstolsverket för ogiltig uppsägning. Handläggaren sades upp av personliga skäl. Handläggaren anser att arbetsgivaren har brustit i sin skyldighet att utreda och vidta lämpliga stöd- och anpassningsåtgärder med anledning av hennes tidigare fastställda diagnoser.

Huvudförhandling den 15-16 september (mål B 6/20).

Svenska Musikerförbundet stämmer Enköpings pastorat för brott mot förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen. En medlems arbets­förhållanden förändrades, enligt förbundet, på flera punkter utan att pastoratet förhandlade med förbundet.

Huvudförhandling den 24 september (mål A 64/19).

Seko stämmer Almega och ­Arriva Sverige AB för kollektivavtalsbrott. Seko anser att företaget har underlåtit att tillämpa bestämmelsen om nattarbete genom att arbetspass som börjar före klockan 05.00 pågår längre än sex timmar.

Huvud­förhandling den 29-30 september (mål A 48/19).

Svenska Hamnarbetar­för­bundet stämmer APT Terminals Gothenburg och Sveriges Hamnar för brott mot kollektivavtalet. Enligt facket har företaget inte förhandlat med förbundet om nya arbetstidsscheman.

Facket anser även att bolaget har hindrat ett skyddsombud från att fullgöra sitt uppdrag och därmed brutit mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Huvudförhandling den 29–30 september (mål A 89/19 och A 90/19).

Marginalen Bank AB stämmer en arbetstagare och Skandinavisk Före­tags­leasing AB. Målet handlar om ifall en tidigare anställd har röjt och/eller utnyttjat företagshemligheter.

Huvud­förhandling den 6 oktober (mål B 3/20).

Byggnadsfirman PME AB stämmer Byggnads för olovlig stridsåtgärd. Enligt PME har två av Byggnads regioner uppmanat Byggföretagen att rekommendera sina medlemmar att inte ingå kontrakt med PME. Som skäl anges, enligt företaget, att PME bryter mot lag och kollektivavtal.

Huvudförhandling den 7 oktober (mål A 29/20).

Industrifacket IF Metall stämmer GT Trading Entreprenadmaskiner AB för ogiltigt avskedande.

Huvudförhandlingen har flyttats fram till den 13–14 oktober (mål A 113 och A 114).

Livsmedelsarbetare­förbundet stämmer Livsmedelsföretagen och Carlsberg Supply Company Sverige AB för brott mot medbestämmandelagen och kollektivavtal. Ett beslut om ändrade arbetsförhållanden före­gicks, enligt förbundet, bland annat inte av medbestämmandeförhandling.

Huvud­för­handling den 17-19 november (mål A 143/19).

Livsmedelsförbundet stämmer Carlsbergs Supply Company och Livsmedelsföretagen för brott mot arbets­miljö­lagen och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbets­platsen. Förbundets 19 skyddsombud hos bolaget underrättades inte i förväg om att det fanns planer på att förändra arbetsförhållandena.

Huvudförhandling den 20 november (mål A 24/20).

Unionen stämmer arbetsgivarorganisation Fastigo och fastighetsbolaget Partille AB för avskedande utan laga grund.

Huvudförhandling den 8–9 ­december (mål A 11/20).

Polisförbundet stämmer staten genom Polismyndigheten. Målet gäller ogiltigförklaring av avsked.

Huvudförhandling den 8-9 december (mål A 128/19 och A 14/20).

Kyrkans akademikerförbund, Kyrka, återtar talan gentemot ­Köpings pastorat. Enligt stämningsansökan ansåg förbundet att pastoratet begått brott mot förbundets avtal 17 och röjt känsliga uppgifter om en medlem.

Huvudförhandlingen den 10 september har återkallats (mål A 125/19).

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer