Dialogavtal – en lösning i en komplicerad avtalsrörelse

2020-11-12 00:00  
Debattörerna är Stefan Koskinen, chef för arbetsgivarsamverkan, och Einar Humlin, expert inom avtalsutveckling, lön och pension, vid Almega.

DEBATT. Ett dialogavtal skulle ge ungefär samma totala löneökningar som inom normeringen men med skillnad att starka företag får högre ökningar medan svagare företag skulle bli mer återhållsamma. Det anser vi är rimligt, speciellt med tanke på hur olika coronapandemin drabbat företagen, skriver Almegas Stefan Koskinen, chef för Arbetsgivarsamverkan, och Einar Humlin, expert inom avtalsutveckling, lön och pension.

Avtalsrörelsen 2020 är nu i full gång efter att ha varit uppskjuten sedan i våras. Kollektivavtal ska förhandlas för hundratals branscher inom såväl industri som tjänstesektor. Det handlar om löner och anställningsvillkor för miljoner anställda i Sverige. Men årets avtalsrörelse är extraordinär.

I och med coronakrisen står vi inför en mycket oviss framtid avseende konjunkturen. Såväl i Sverige som globalt. Och på bransch- och företagsnivå har förutsättningarna aldrig spretat så mycket.

Vissa företag har sett ett uppsving i efterfrågan, medan andra, på grund av restriktioner, inte ens får bedriva sin verksamhet. ­Detta påverkar givetvis även förutsättningarna för lönebildningen.

I avtalsrörelsen kan ett sätt att möta dessa variationer vara att träffa mer flexibla löne­avtal. Almegas förbund har sedan ett par decennier träffat avtal med de fackliga motparterna, där varken några procentsatser eller krontal har satts i det centrala löne­avtalet.

I stället har diskussionerna om lönebildning och lönesättning förts lokalt mellan parterna ute på företagen. Behovet och efterfrågan på sådana dialogavtal, även kallade företagsnära eller sifferlösa avtal, ökar nu brett efter att i många år varit på agendan för företagen i tjänstesektorn.

Inom Almega tror vi på den svenska ­modellen med kollektivavtal och starka parter på arbetsmarknaden. Det skapar förutsägbarhet, ordning och reda samt stabilitet. Men modellen och avtalen behöver hela tiden utvecklas för att vara relevanta och ­anpassade till rådande förutsättningar. ­Annars riskerar vi att många företag ställer sig utanför ­eller lämnar den partsgemen­samma svenska ­modellen.

Inom ramen för den svenska modellen har vi, parterna, ett stort ansvar att skapa och ingå kollektivavtal som stärker företagens konkurrenskraft. Vi måste skapa förutsättningar för tillväxt i ett näringsliv som hela tiden utvecklas. Och här fyller dialogavtalen en viktig funktion.

Dialogavtal ökar förutsättningarna för en mer dynamisk lönesättning, bidrar till fler inslag av rörliga lönedelar för fler medarbetare och ger ökade möjligheter till löneväxling med förstärkta pensionsavsättningar.

Erfarenheterna från förbunden inom Almega visar att den totala löneökningen med dialogavtal blir ungefär densamma som inom normeringen – skillnaden är att de blir lite högre på företag som växer och utvecklas positivt och lite lägre på företag som har det tuffare.

Det tycker vi är rimligt. Inte minst nu när coronavirusets framfart har knuffat före­tagen åt så vitt skilda håll.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer