Diskriminerande ersättning för arbetslös lokalvårdare

2017-12-14 00:00 Erik Sinander  

En lokalvårdare i Spanien som arbetade deltid blev uppsagd. Hon hade arbetat långa pass några få dagar i veckan men fick bara arbetslöshetsersättning för de dagar hon varit i tjänst. EU-domstolen slår fast att ersättningen i stället bör grunda sig på antalet arbetade timmar.

María Begoña Espadas Recio hade arbetat deltid som lokalvårdare i 14 år när hon blev arbetslös den 29 juli 2013. I Spanien grundas arbetslöshetsersättning på hur många arbetsdagar under de sex år som föregått arbetslösheten som den sökande har betalat avgift. María Begoña Espadas Recios deltidsanställning hade varit koncentrerad till några dagar varje vecka. En sådan deltidsanställning är, med EU-rättslig terminologi, vertikal. En horisontell deltidsanställning innebär enligt samma terminologi att deltidsarbete utförs utspritt över alla arbetsdagar.

Trots att María Begoña Espadas Recio hade betalat avgift för alla dagar fick hon bara ersättning för de dagar då hon arbetat. I spansk domstol yrkade María Begoña Espadas Recio på full ersättning. Som grund för sitt yrkande anförde hon att den spanska arbetslöshetsersättningen var diskriminerande för deltidsanställningar som utfördes vertikalt i stället för horisontellt.

För att avgöra målet frågade den spanska domstolen EU-domstolen om särbehandlingen av vertikalt deltidsanställda arbetstagare är förenlig med ramavtalet om visstidsarbete (direktiv 1999/70) och om det kan innebära indirekt diskriminering på grund av kön enligt likabehandlingsdirektivet (79/7).

EU-domstolen kommer i sin dom fram till att ramavtalet om visstidsarbete bara är tillämpligt på anställningsvillkor och att den spanska arbetslöshetsersättningen snarare är en form av social trygghet. Ramavtalets bestämmelser är därför inte tillämpliga. Däremot anser EU-domstolen att det är i strid med likabehandlingsdirektivet att behandla vertikalt och horisontellt deltidsarbetande olika eftersom det utgör en indirekt diskriminering mot kvinnor.

Som grund för denna tolkning framhåller EU-domstolen att det i Spanien är betydligt fler kvinnor som utför vertikalt deltidsarbete. Det innebär att det är fler kvinnor än män som missgynnas av reglerna. Enligt EU-domstolen är en sådan bestämmelse i strid med likabehandlingsdirektivet.

För att regler om arbetslöshets­ersättning ska vara förenliga med direktivet menar EU-domstolen att de i stället för arbetsdagar bör grunda sig på till exempel den totala arbetade tiden eller den totala betalade avgiften.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer