Domar från Arbetsdomstolen – hela listan

2021-06-30 18:49 Mattias Croneborg  
Arbetsdomstolens alla domar hittills i år. Teckning: Ola Skogäng

Här listar Lag & Avtal alla domar som AD meddelat hittills under året.

Fel att betala lön enligt offentligt ackord – det fanns en ny uppgörelse

Det var fel av ett företag att betala reducerad uppsägningslön i nivå med ackordet efter en företagsrekonstruktion. Arbetstagarnas fordringar på uppsägningslön har uppkommit efter den kritiska tidpunkten och omfattas därmed inte av ackordet, fastslår Arbetsdomstolen (dom 31/21).

 

Tredskodom Brahems VVS bröt mot kollektivavtalet (dom 30/1).

 

AD: Uppsagd person ska betala även i tingsrätten

En privatperson hade överklagar en dom i Solna tingsrätts. Tingsrätten fastslog att det funnits saklig grund för företaget Mbrace AB att säga upp personen på grund av arbetsbrist. AD går delvis på tingsrättens linje (dom 29/21).

 

Stadfäst förlikning: Anställd fram till augusti nästa år (dom 28/1).

 

Bolaget hade fel men slipper skadestånd – oklart rättsläge

AD konstaterar att rättsläget varit påtagligt oklart när det gäller entreprenad och medbestämmandelagen. Därför slipper företaget FLQ Bygg Konsult betala skadestånd för brott mot medbestämmandelagen, trots att det gjorde fel (dom 27/21).

 

Tredskodom: Partner Entreprenad tvingas betala lön och semesterersättning (dom 26/21)

 

Tredskodom: Komplett Bygg tvingas betala utebliven lön (dom 25/21)

 

Avskedad försäljningschef frias av AD

Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens dom i ett mål där Aebi Schmidt Sweden AB hade avskedat en försäljningschef. Bolaget hade motiverat avskedandet med att försäljningschefen tidigarelagt fakturering för att förbättra företagets resultat (dom 24/21).

 

Livsmedelsarbetareförbundet vann tvist om omaskerade anställningsbevis

Arbetsdomstolen har kommit fram till att tobaksavtalet ger Livsmedelsarbetareförbundet rätt att få omaskerade anställningsbevis från arbetsgivaren (23/21).

 

Rätt att avskeda polis som sjukanmälde sig från Seychellerna

Arbetsdomstolen slår fast att en polis som sjukanmälde sig under en utlandsvistelse och som dessförinnan hade ansökt om ledighet var arbetsförmögen (dom 21/21).

 

Avskedande kan leda till skadeståndsansvar efter framtida avslutade provanställningar

AD slår fast att det finns ett adekvat samband mellan ett avskedande av en civilingenjör och personens efterföljande inkomstbortfall efter två  provanställningar (dom 20/21).

 

Tredskodom: Målareförbundet vann mot Vårsta Måleri & Entreprenad AB (dom 19/21)

 

Stadfäst förlikning: 250 000 kronor i skadestånd (dom 18/21)

 

Bolag bröt inte mot kollektivavtalets bestämmelser om extra ledighet

AD konstaterar att det inte finns någon uttrycklig reglering i kollektivavtalet för hotell- och restauranganställda om att arbetstagarna inom Gröna riksens avtalsområde vid sjukdomsfall ska få spara ledighetsdagen (17/21).

 

Fel av tingsrätten att inte utreda behörighetsfrågan

Arbetsdomstolen har beslutat att tingsrätten borde ha utrett behörighetsfrågan innan den förelade käranden att betala en tilläggsavgift (dom 16/21).

 

Tredskodom: Bolag tvingas betala fordran (dom 15/21)

 

Företaget var för otydligt i fråga om anställning

En lärare hade efter samtal med bolagets vd uppfattat det som att hon var fråntagen sin tjänst. Bolaget menar att så inte alls var fallet, men AD slår fast att det är arbetsgivarens ansvar ifall det råder oklarheter (dom 14/21).

 

Skådespelaren var anställd – inte uppdragstagare

Vid en helhetsbedömning kommer Arbetsdomstolen fram till att en skådespelare som under tre månader skulle ha medverkat i en teaterpjäs var arbetstagare (dom 13/31).

 

Tredskodom: AD sänker skadestånd (dom 12/21)

 

Hotellet var inte bundet till kollektivavtalet

En lokalvårdare på Fridhemsplan Hotell hade väckt talan i tingsrätten och yrkat att hotellet skulle betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till henne för att hotellet avskedat eller sagt upp henne och att det inte funnits laga skäl för detta (dom 11/21).

 

Befogat att avskeda efter sexuella närmanden mot en arbetssökande

Det var rätt av Arbetsförmedlingen att avskeda en anställd efter att han gjort sexuella närmande mot en arbetssökande. Han har grovt åsidosatt sina åligganden mot staten, konstaterar AD (dom 10/21).

 

Tredskodom: Swemax Bygg Service AB förlorade om förhandlingsvägran (dom 9/21)

 

Tredskodom: Taxibolag tvingas betala semesterersättning (dom 8/21)

 

Tredskodom: Företaget uteblev igen (dom 7/21)

 

Stadfäst förlikning: Sigtuna kommun betalar 340 000 kronor (dom 6/21)

 

Pumpar blev dyr historia för vvs-bolag

Företaget Västerorts VVS Installationer AB lät en anställd köpa två värmepumpar till samma pris som bolaget betalar till leverantören. Men den anställda betalade aldrig pumparna. AD konstaterade att det hela avgörs enligt konsumentköplagen och att fordran därmed har blivit preskriberad (dom 5/21).

 

Stadfäst förlikning: 15 arbetstagare får 15 miljoner (dom 4/21)

 

Rekommenderat brev styrde preskription om uppsägning

Arbetsdomstolen gav arbetsgivaren rätt om att Transports yrkande om att ogiltigförklara en uppsägning av en medlem var preskriberat, trots att det rekommenderade brevet om uppsägning aldrig nådde medlemmen. Arbetsdomstolen har avgjort ett första fall i den stora konflikten mellan Gate Gourmet och Svenska Transportarbetareförbundet (dom 3/21).

 

Tredskodom: Komplett Bygg AB får betala lönefordran (dom 2/21)

 

AD ökade skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen

Arbetsdomstolen ökade skadeståndet från tingsrättens dom för ett nybildat bolag, där en tidigare anställd på företaget Prefab använt företagshemligheter i konkurrerande syfte (dom 1/21).

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen