”Domen påverkar hela branschen”

2014-11-11 12:20 Carl von Scheele  
Målaren Jan-Ove Berg fortsätter att ta bilen till uppdragen. Verktygen är tunga att släpa. I Arbetsdomstolen prövades hans utlägg under två månaders tid, på drygt 2 000 kronor. Summan han lagt ut totalt på p-avgifter är betydligt större. Foto: Jonas Lindstedt

Målaren Jan-Ove Berg hade utlägg för parkeringsavgifter och trängselskatt på närmare 17 000 kronor. Utan tydlig reglering i avtal finns ingen garanti för ersättning, visar en dom i AD.

Under en period för ett par år sedan åkte Jan-Ove Berg som en skottspole mellan olika måleriuppdrag i Göteborgstrakten. Uppdragen varade inte längre än någon eller några dagar. Ibland bytte han arbetsställe under dagen.

Utgifterna för parkeringsavgifter och trängselskatt steg. Han lämnade varje månad kontinuerligt in kvitton tillsammans med sin tidrapportering, men fick aldrig ersättning av arbetsgivaren.

– När Målareförbundet satte ner foten kändes det tungt om ingen skulle ha ställt upp när de ville driva frågan. Jag satt i avdelningsstyrelsen och var skyddsombud och hade rått andra att begära ersättning.

– Eftersom jag själv inte hade fått betalt sa jag till kontoret att jag lämnar över ärendet till en ombudsman och låter pröva frågan.

I kollektivavtalet för branschen regleras tjänsteresor med egen bil. De ersätts med en schablon på 18,50 kronor milen. Reglerna i branschen är speciella. Inom hela byggsektorn har arbetstagarna olika arbetsplatser under begränsade tider. Därför tillåter Skatteverket ersättning när arbetstagaren åker fram och tillbaka mellan hemmet och uppdraget.

Men om egen bil tillåts enligt avtalet ska även parkeringsavgifter ersättas, hävdade facket. Enligt Målareförbundet finns en grundläggande princip, som säger att arbetsgivaren ska ersätta alla kostnader som är förenade med arbetet.

AD godkände inte argumenteringen. Eftersom avtalsregleringen på skilda områden är så olika kan man inte fastslå att det finns en generell princip. Parternas avtal saknade dessutom regler för ersättning av parkeringsavgifterna.

– Nu blir det extra viktigt för våra medlemmar som får ersättning att de hägnar in den i en överenskommelse, säger Peter Sjöstrand, förhandlingschef på Målareförbundet inom LO.

Den demokratiska processen i förbundet avgör om frågan kommer upp i nästa avtals­rörelse och i så fall hur den prioriteras.

Han anser att domen sprider osäkerhet, eftersom det finns en hel del som arbetstagaren är skyldig att göra eller inte får göra trots att det saknas tydlig reglering i kollektivavtalet.

– Det finns dessutom en fara när dessa saker avgörs i AD. Arbetsgivare som i dag betalar parkeringsavgifter kan komma att vilja upphöra med det.

– Nu hänger det på arbetsgivarens goda vilja om han ersätter eller inte. Det känns tufft. Vi har alldeles för många sådana frågor redan, säger Peter Sjöstrand.

Arbetsgivarna är mycket nöjda med domen, som enligt dem visar, att frågan är reglerad i avtalet och att det inte finns skyldighet att betala något därutöver. Målarna har en schablonersättning som täcker alla typer av kostnader när egen bil används på väg till och från arbetet, understryker Målaremästarna.

– Domen har stor praktisk betydelse för branschen. Företagen måste kunna räkna på vilka kostnader de har när de tar uppdrag. Den kollektivavtalade ersättningen är vad man kan utgå ifrån i det här sammanhanget, säger förhandlingschef Rolf Bladh.

Carl von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer