”Domstolen kunde haft mer kurage”

2013-04-17 23:00 Elisabeth Vene  

Ronny Andersson, vd för pappersföretaget Celest i Klippan, är fortfarande förbannad efter förlusten i AD. Att facket ville kasta ut en kvinna med lång anställningstid tycker han är oförlåtligt.<br>– Tiden får utvisa om vi kan återupprätta en värdig arbetsplats, säger han.

Svordomar och anklagelser om lögn och bristande arbetsmoral. Ett litet företag på en liten ort. Hur är det att komma tillbaka till jobbet efter alla hårda ord i vittnesbåset?

– Stämningen har varit väldigt dålig. Jag har dragit mig tillbaka från fackliga förhandlingar, dem sköter vår fabrikschef. Tiden får utvisa om det finns ömsesidig vilja att återupprätta detta till en värdig arbetsplats.

Ronny Andersson, vd på pappersföretaget Celest Paper i Klippan, förlorade mot GS Facket i AD. Att bolaget skulle förblöda om man hade följt förhandlingsordningen och väntat med uppsägningarna håller inte AD med om. Inte heller att det fanns en turordningslista eller att maskinskötaren som sades upp inte kunde ha omplacerats till lagerförman.

– En djupt orättvis dom, tycker Ronny Andersson.

Orderingången var dålig, till slut visste det skånska pappersföretaget ingen annan råd än att skära ner på personal. Fem personer sades raskt upp i november 2011 på grund av arbetsbrist. Lite väl raskt, skulle det visa sig, eftersom AD:s dom blev att företaget hade brutit mot förhandlingsskyldigheten och Las.

Företaget ville ha en avtalsturlista. I fackets motförslag fanns en kvinna, som hade varit anställd i fem år, men inte var med i facket. AD skriver i domen att de lokala fackliga representanterna på ett ”anmärkningsvärt påstridigt sätt” drev kravet att kvinnan, trots sin långa anställningstid, skulle sägas upp bara för att hon inte var fackligt ansluten.

– Vi försattes i en utpressningssituation. Om vi hade sagt upp henne, skulle hon ha stämt oss för diskriminering, alternativt brott mot Las, säger Ronny Andersson.

Han ångrar ingenting. Det var aldrig tal om förlikning, som oftast träffas för att arbetsgivarparten inte vill figurera i sådana här sammanhang av omtanke om företaget, tror Ronny Andersson.

– De kunde ha haft mer kurage i domstolen och skrivit rent ut vad det här handlar om och inte bara sätta ner skadeståndsbeloppen. Fackliga företrädare kan alltså hävda att personer ska mista sitt arbete för att de inte är med i facket. Om vi hade gjort det omvända och grundat tvisten på att en som är medlem i facket ska ut, då hade fan hämtat mig, säger Ronny Andersson.

Han går så långt som till att kalla processen skandal och en skam för arbetarrörelsen.

– Jag är en vanlig arbetarunge och jag har haft mina djupa sympatier i arbetarrörelsen och identifierat mig med de små. Jag har alltid flaggat på första maj, men nu är det slut med det.

Det har bara funnits fackklubb på företaget i cirka fem år. Har bägge parters ovana vid förhandlingar bidragit till konflikten?

– Ja. Ungefär tre månader före uppsägningarna skrev vi ett avtal med lokala fackklubben om att försöka lösa framtida eventuella ”snedsteg” genom i första hand öppna och uppriktiga samtal. Jag trodde att det gällde fortfarande.

Sedan domen föll i februari har motparten kommit med krav på ytterligare sju månadslöner till den uppsagda maskinskötaren. Sammanlagt har processen kostat företaget över en miljon, enligt Ronny Anderssons beräkningar.

– Pengarna kunde vi ha använt till en brakfest, vi kunde ha höjt lönerna eller köpt en maskin, vad som helst som är framåtriktat och offensivt.

Ronny Andersson är 62 år och ska inte jobba i så många år till. Han vill inte lämna arbetslivet i bitterhet och sorg, det vore ett djupt nederlag. Så överst på agendan är att upprätta något slags lagkänsla igen.

– Det är min skyldighet som chef att se till att vi har ett vettigt arbetsklimat och ett samarbete som driver företaget framåt. Det finns trots allt många goda krafter i företaget.

”Jag är inte någon vedergällare som ska hämnas, jag brukar predika försoning, men det måste vara två parter för att försonas”, säger vd Ronny Andersson, som förlorade i AD.

Läs mer:

Lag & Avtal 2012:11 sid 19, och 2013:02 sid 16.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer