Döv förlorar diskrimineringsmål

2020-02-27 00:00 Elisabet Örnerborg  

Tolkcentralen behövde anställa någon som kunde ta emot beställningar även via taltelefon.Därför kunde inte den döva sökanden komma ifråga. Arbetsgivaren behöver bara vidta sådana åtgärder för tillgänglighet som är skäliga, skriver Arbetsdomstolen.

En döv man sökte en utannonserad anställning vid Tolkcentralen som ­lyder under Stockholms läns landsting och Stockholms läns sjukvårdsområde. I annonsen ställdes ett krav på att sökanden ska behärska samtliga telefontekniker, det vill säga också taltelefon vilket försvårar för döva ­sökande.

Unionen: Mannen hade utan svårigheter kunnat utföra arbetet om arbetsgivaren vidtagit skäliga anpassningsåtgärder. Han skulle också ha varit en tillgång eftersom Tolkcentralen också servar döva personer.

Landstinget: Mannen har visser­ligen missgynnats genom att han inte blev kallad till anställningsintervju. Men han har inte diskriminerats i diskrimineringslagens mening. Att ta emot samtal i taltelefon är, vid sidan av tolkbeställningar via e-post, den vanligaste arbetsuppgiften i Tolkcentralens reception.

Arbetsdomstolen: Om en arbetsgivare nekar någon anställning därför att personen ifråga har en funktionsnedsättning är det diskriminering under förutsättning att arbetsgivaren hade kunnat eliminera eller reducera verkningarna av funktionsnedsättningen. Men arbetsgivaren behöver bara vidta sådana åtgärder för tillgänglighet som är skäliga.

I det här fallet visade det sig att det kom ett stort antal tolkbeställningar per taltelefon varje dag till Tolkcentralen. De som ville ha akuta tolktjänster var hänvisade att göra beställningen via taltelefonen. Taltelefonuppgiften var en tung arbetsuppgift, eftersom receptionisterna kunde få tala med personer som var upprörda. Dessutom var receptionen underbemannad vid den här tiden. Detta, tillsammans med kraven på vissa öppettider, innebar att det förekom ensamarbete i samband med lunch och stängning.

Med hänsyn till allt detta bedömer Arbetsdomstolen att Tolkcentralen behövde anställa någon som kunde ta emot beställningar även via taltelefon. Domstolen anser att det inte fanns några skäliga åtgärder för tillgänglighet som landstinget hade kunnat vidta. Landstinget har inte diskriminerat den döva sökanden genom bristande tillgänglighet.

Landstinget har inte heller indirekt diskriminerat honom. Att den sök­ande skulle behärska taltelefoni var lämpligt och nödvändigt för att uppnå det berättigade syftet att ta emot tolkbeställningar och bistå med tolkuppdrag.

DOMSLUT

Arbetsdomstolen avslår Unionens talan. Unionen ska betala Stockholms läns landstings rättegångskostnader, 201 000 kronor.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer