”En het potatis”: Tre experter om rättsläget i dag

2014-12-17 23:00 Anna Hjorth  

Behövs det en särskild lagstiftning för att skydda integriteten i arbetslivet?

”Det är ett problem att det inte finns en lag”

Annett Olofsson, förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd:

"Ja, det behövs.

Vi tycker att det är ett problem att det inte finns en lag om integritet på arbetsmarknaden. Det är mycket som inte är reglerat. Och det här är en het potatis. Man har ju försökt reglera området, vi är uppe i tre utredningar från 1996 och fram till 2009. De har försökt ta ett helhetsgrepp, men ingenting har hänt. Lagstiftaren ska försöka hitta en balans mellan arbetstagarsidan, som försöker skydda sina medlemmar, och arbetsgivaren som hänvisar till att arbetsledningsrätten kan bli inskränkt.”

 

”I dag är det svårt att veta var gränserna går”

Oskar Öhrström, jurist vid Datainspektionen:

"Ja, definitivt.

Det skulle vara bra att ta ett helhetsgrepp på övervakning i arbetslivet. Det handlar inte bara om personuppgifter, utan om olika typer av integritetsintrång. Vi var positiva i remissen till utredningsförslaget 2009. Det vore bra att samla lagstiftningen. Det handlar inte om så stora förändringar, utan mer om att det skulle bli tydligare. I dag är det svårt att veta var gränserna går, och man måste exempelvis förlita sig på praxis från AD när det gäller de arbetsrättsliga delarna. I dag är det många arbetsgivare som inte känner till Pul. Om det fanns en särskild lagstiftning för integritetsskydd i arbetslivet så skulle man kunna förvänta sig, och kräva, att arbets­givare kände till den.”

 

”Tveksamheter blir en förhandlingsfråga”

Lars Gellner, arbetsrätts­jurist på Svenskt Näringsliv:

"Nej.

Vi ser inget behov av ytterligare lagstiftning. Personuppgiftslagen reglerar redan detta i stor utsträckning. Egentligen kan man säga att så fort du lägger in en personuppgift i din dator, så omfattas den av Pul. Det gäller oavsett om informationen kommer från drogtester, tidsövervakning eller något annat. Jag kan inte se att en ny lagstiftning skulle underlätta tillämpningen.

Det finns ju också rättspraxis att gå efter, exempelvis när det gäller drogtester. Om det är tveksamheter så blir det en förhandlingsfråga mellan arbetsgivare och fack.

Att det skulle bli enklare eller tydligare med en särskild lag tror jag inte på. En sådan måste alltid innebära en avvägning mellan olika intressen.”

Koll på lagarna! – 5 lagar som styr vad arbetsgivaren har rätt att göra och inte

1. Personuppgiftslagen (PuL)

Syftar till att hindra att människors integritet kränks när deras personuppgifter behandlas digitalt. Lagen bygger på EU:s datalagringsdirektiv och omfattar bland annat insamling, registrering, lagring och spridning av personuppgifter. Pul gäller, slarvigt uttryckt, så fort en personuppgift på något sätt läggs in i en dator.

2. Kameraövervakningslagen

Ny lag från 2013 som gäller i stället för personuppgifts­lagen när en övervaknings­kamera är inblandad, samt ersätter den tidigare lagen om allmän kameraövervakning. I lagen finns alla regler om kameraövervakning samlade, både på allmänna platser och i arbetslivet.

3. Lagen om offentlig anställning (LOA)

Reglerar offentliga arbets­givares rätt att exempelvis genomföra regelbundna hälsoundersökningar på anställda som arbetar med säkerhet. En arbetstagare som har arbetsuppgifter där brister i hälsan kan riskera andra människors liv eller säkerhet är skyldig att genomgå hälsoundersökningar.

4. Medbestämmande­lagen (MBL)

Arbetsgivare och fack ska förhandla och avtala om arbetsgivaren vill genomföra förändringar som påverkar de anställda. Det kan exempelvis handla om att sätta upp övervakningskameror på arbetsplatsen eller införa alkoholtester.

5. Arbetsmiljölagen

Enligt arbetsmiljölagen ska en risk- och konsekvens­analys göras vid större förändringar i verksamheten. Exempel på sådana förändringar kan vara införande av ny teknik eller ett nytt arbetssätt, som exempelvis användande av gps i hemtjänsten.

Anna Hjorth

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen